Offentlig sektor ikke noe for aktive ledere?

Arbeidsdagen offentlige ledere må forholde seg til, består av et omfattende regelverk og så mange formaliteter at det blir liten tid til å drive aktiv ledelse. - Passive ledere i offentlig sektor seiler videre, mens de aktive lederne ofte møter uforholdsmessig mye motstand, mener advokat Annette Selmer.
tirsdag 10. mai 2011
Lesetid: 3 Minutter

Hun vet hva hun snakker om. I flere år jobbet hun som saksbehandler og leder i offentlig sektor.
- Man kan nesten bli handlingslammet av alle de formalitetene man må forholde seg til, sier hun.

Da Infotjenester stilte spørsmålet om forskjellen på å være leder i privat og offentlig sektor kom svaret kontant:
- Det er mye vanskeligere å være leder i offentlig sektor. Jeg mener det er innenfor tre områder hvor dette blir veldig synlig. For det første er regelverket man må forholde seg til som leder mye mer omfattende, sier Selmer og viser til arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, kommuneloven, forvaltningsloven, og egne lover for ulike sektorer som universitet- og høyskolesektoren, justissektoren, helseforetakene, mv.

- I tillegg kommer alle de sentrale kollektive avtalene, samt ulike særavtaler for ulike sektorer. Jussen er mye mer vanskelig å få oversikt over i offentlig enn privat sektor, sier Selmer.

Et konkret eksempel er ansettelse av nye medarbeidere. I det private er det vanligvis linjeleder og/eller personalansvarlig som ansetter medarbeidere til sin avdeling. I det offentlige er dette annerledes. I statssektoren ligger tilsettingsmyndigheten vanligvis til såkalte tilsettingsråd med medlemmer både fra arbeidsgiversiden og ansatterepresentanter. Det samme gjelde ofte i kommunene. Før tilsetting er det strenge regler for offentlig kunngjøring og innstilling, det vil si en sammenlikning av alle søkerne. Det skal utarbeides søkerlister, og arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er den "best kvalifiserte søker" som ble tilsatt, med mindre det foreligger grupper med såkalt fortrinnsrett eller andre særlige rettigheter.

Økonomi og politikere
Det andre punktet som illustrerer de vanskelige forskjellene er ikke uventet økonomien.

- I det private næringsliv har man vanligvis løpende oppdateringer og dialog med styret, og dermed større kontroll over økonomien, mens man i det offentlige har omfattende budsjettrunder hvor utfallet aldri er gitt, mener Selmer. Hun mener at kortsiktige budsjetter som er gjenstand for politiske forhandlinger skaper lite forutsigbarhet og gjør økonomistyring og ledelse vanskeligere i offentlig sektor enn i det private.

Det tredje punktet som gjør at ledere i offentlig sektor har en vanskeligere hverdag, er nærheten til politikerne.

- Jo nærmere man sitter politisk ledelse, desto mer uforutsigbarhet opplever ofte lederne i offentlig sektor. Dette gjør det vanskeligere med langsiktig og strategisk god virksomhetsplanlegging, mener hun.

Fantastiske muligheter
Imidlertid er Selmer klar på at det offentlige er en fantastisk arbeidsplass som gir mange muligheter.

- Er man samfunnsinteressert er det offentlige en fantastisk arbeidsplass. Man kan være med på å påvirke samfunnsutviklingen på ulike områder og det er jo fantastisk spennende, mener Selmer.

Hun påpeker også at offentlig sektor i stor grad preges av ledere og medarbeidere som er kunnskapsrike, arbeidsomme og berikende å jobbe sammen med.

Passive seiler videre
Selmer har inntrykk av at det å være leder i offentlig sektor har blitt vanskeligere de siste årene.

- Jeg har det inntrykket av at ledere i offentlig sektor nå bruker så mye av arbeidsdagen på internadministrasjon, herunder ulike rapporteringer og formalia, at det nesten ikke blir tid igjen til brukerne og andre grupper i samfunnet de er satt til å tjene. Dette synes jeg er blitt veldig tydelig innenfor blant annet helsesektoren, sier Selmer.

Hun tror at mindre enheter med tydeligere fullmakter og ansvar, og mer rammestyring og mindre detaljstyring kan være veien å gå.

- Jeg tror at dersom virksomheter er organisert i mindre enheter så gjør det at resultatene blir mer synlige, og ansvaret kan ikke så lett pulveriseres. I dag er det slik at passive linjeledere i store virksomheter ofte kan seile videre, mens aktive ledere som stiller krav, setter grenser og forsøker å rydde opp, ofte møter mye motstand både ovenfra og nedenfra, - og kanskje risikerer søksmål fordi formalitetene ikke er fulgt til punkt og prikke. Dagens organisering med store virksomheter som er underlagt omfattende regelverk, økonomisk uforutsigbarhet og omskiftelige politiske føringer, gjør kanskje at det oppfordres til passiv ledelse i offentlig sektor? avslutter advokat Annette Selmer.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: