Ønsker ikke norsk forbud mot e-post på kvelden

Fra nyttår fikk franske arbeidstakere en lovfestet rett til å slippe å svare på e-post og telefoner på kveldstid. Verken NHO eller Infotjenester ser behov for tilsvarende regelverk i Norge.
fredag 10. februar 2017
Lesetid: 3 Minutter

Smarttelefonen har gjort arbeidstakerne tilgjengelig for meldinger, e-post og telefoner uansett hvor de måtte befinne seg. For å beskytte arbeidstakere fra ivrige arbeidsgivere som ønsker kontakt utenom arbeidstid, har franske myndigheter fra 2017 endret arbeidsmiljøloven for å beskytte arbeidstakerne.

Det nye regelverket innebærer at alle virksomheter med minst 50 ansatte må forhandle med de ansatte og avtalefeste hvilke tidspunkter arbeidstakerne skal ha rett til å ignorere smarttelefonen.

Kan skape utfordringer

I Norge er arbeidstakerne allerede godt beskyttet av lovverket, dersom de ønsker å koble ut e-post og SMS utenfor arbeidstiden.

Avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen i NHO innser at den uklare grenseflaten mellom jobb og fritid byr på utfordringer, og kan føles som et press om øyeblikkelig respons på henvendelser fra leder. Hun minner samtidig om at teknologiutviklingen også har positive sider.

- Mange arbeidstakere vil mene at denne utviklingen gir muligheter som økt fleksibilitet og dermed lette tilpasningen mellom arbeidsliv og privatliv. Behov for justering som kan bidra til å forenkle familielivets rutiner kan for eksempel veksles inn i arbeid hjemme. På denne måten kan den teknologiske og digitale utviklingen være bidragsytere til en mer sømløs hverdag for både ledere og ansatte, sier Jullum Hagen.

Viktig å unngå uklarheter

Hun sier det er viktig å unngå at «det grenseløse arbeidslivet» gir arbeidstakere dårlig samvittighet og økt arbeidspress i fritiden, dersom ikke innboksen sjekkes ofte nok.

- Det blir derfor av stor betydning å avklare gjensidige forventninger til reaksjonstid på henvendelser utenfor ordinær arbeidstid. Dette vil det være naturlig å gjøre lokalt på den enkelte arbeidsplass. Ettersom de fleste arbeidstakere er forskjellige, med ikke-sammenliknbare oppfatninger og behov, må poenget være at en slik avklaring må finne sted på personnivå, i form av en dialog mellom leder og arbeidstaker.

Hun understreker at forskjellige behov vil kreve ulike løsninger, og ved å bli enige om et sett kjøreregler, blir det enklere å for både arbeidsgiver og arbeidstaker å utnytte mulighetene og friheten teknologien åpner for.

Ser ikke behovet

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker er enig med NHO i at dette må avklares på den enkelte arbeidsplass, og ser ikke behovet for et tilsvarende regelverk i Norge som det som nå er innført i Frankrike.

- Jeg håper virkelig ikke det blir innført en slik lov her i Norge. I stedet håper jeg at utviklingen av gjensidig tillit og respekt for hverandres fritid fortsetter og forsterkes. Det handler om å gi og ta, ha respekt for hverandre og finne den gode balansen. Snakke sammen og avklare forventninger. Det kreves klokskap fra begge parter i arbeidslivet, og det er viktig at lederen kjenner den enkelte medarbeideren godt, og følger opp den enkelte, sier Greaker.

Verdens høyeste produktivitet

Greaker minner om at Norge har verdens høyeste produktivitet, mye basert på den norske arbeidslivsmodellen med høy tillit mellom partene i arbeidslivet.

- Den skandinaviske lederstilen, og kanskje spesielt den norske, fokuserer på flat struktur, involvering og medbestemmelse, autonomi, fleksibilitet, frihet, gjensidig tillit og respekt. Vi har høyt fokus på trivsel, godt arbeidsmiljø og en god leder-medarbeider relasjon.  Leder og medarbeidere jobber i dag mer som et team på samme nivå, og lederen fungerer mer som en støttespiller, rollemodell og coach enn den typiske tradisjonelle «sjefen», sier Greaker.

Leder bør gå foran

Hun sier at en slik type ledelse fremmer gode arbeidsprestasjoner, ansvarliggjorte og dedikerte medarbeidere med sterkt engasjement, høy firmalojalitet og om ønsker å levere på avtalte mål på et høyt nivå.

- Faren kan være at skillet mellom jobb og fritid viskes ut og man gjør seg tilgjengelige til enhver tid. Jeg ser ofte at problemstillingen er motsatt, og at medarbeideren ikke klarer å sette grenser for seg selv. Det er viktig at lederen som er en kulturbærer går foran som et godt eksempel, og ikke er den som selv sender mailer midt på natten, i helger og ferier selv – med mindre det er helt nødvendig, sier Hege Greaker.

- Så finnes det alltid de på begge sider som opptrer på en slik måte at det blir ubalanse på den ene eller andre siden, men da tenker jeg at det heller er viktig å jobbe med det som ikke er sunt i arbeidsforholdet, finne tilbake til den gode balansen, tilliten og det grunnleggende positive menneskesynet. Vi vet jo hva som fremmer gode prestasjoner, firmalojalitet og engasjement. Og vi vet jo hva som knuser det, avslutter Greaker.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: