Slutt på 67 års intern aldersgrense

Til store protester fra partene i arbeidslivet, varsler regjeringen at det vil bli slutt på at bedrifter kan avtale en aldersgrense på 67 år.
onsdag 26. november 2014
Lesetid: 2 Minutter

Aldersgrensene i arbeidslivet har vært heftig diskutert i det siste, og nå har regjeringen varslet partene i arbeidslivet om at det vil komme forslag til lovendringer i løpet av kort tid.

Arbeidsministeren ser for seg å sende lovforslaget til Stortinget før jul, med mål om at lovendringen kan vedtas av Stortinget før sommeren.

Slutt på avtalt 67-årsgrense

Det er mange ulike aldersgrenser som praktiserer i arbeidslivet i dag. Mens arbeidsmiljøloven opererer med en grense på 70 år, er det mange bedrifter som har avtale om en lavere aldersgrense; vanligvis på 67 år. I tillegg er det enkelte yrkesgrupper som har egne særaldersgrenser.

Folketrygdlovens pensjonsalder er 67 år og denne ønsker regjeringen ikke å endre.

- Vi har ikke sett forslaget til lovtekst enda, men ut fra signalene som er sendt ut ser det ut til at det i hvert fall som hovedregel ikke vil bli anledning til å ha bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år hvis regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

70-årsgensen skal bort

Arbeidsministeren varsler samtidig at grensen på 70 år i arbeidsmiljøloven vil bli økt til 72 år, med et mål om å øke grensen til 75 år på lenger sikt.

Grunnen til at regjeringen vil øke grensen i to runder, er at det også er behov for å gå gjennom retten til velferdsytelser som sykepenger og pensjon.

Protester fra arbeidslivet

Partene i arbeidslivet er ganske samstemte i sin motstand mot regjeringens forslag til endringer. NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, sier at dette er symbolpolitikk.

- Dette har liten betydning for å få flere til å stå i jobb. Det er fordi de fleste har forsvunnet ut av arbeidslivet tidlig i 60-årene. Det er mot denne gruppen innsatsen må settes inn, sier Oppegård.

Unntaket er Akademikerne, som har ønsket seg økte aldersgrenser.

- Jeg er svært glad for at vi har fått gjennomslag i denne viktige saken. Alder i seg selv bør ikke være oppsigelsesgrunn i arbeidslivet. En stor honnør til regjeringen for at de nå vil endre arbeidsmiljøloven, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Støtte fra Venstre og KrF

Til tross for motstanden i arbeidslivet, har regjeringen etter alt å dømme støtte fra samarbeidspartene Venstre og KrF for å øke aldersgrensene i arbeidsmiljøloven.

Venstre skriver i sitt program for denne stortingsperioden at de vil «avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglig begrunnelse, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesoppgang fra 70 til 75 år».

KrF skriver i sitt program at de vil «legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid og heve lovens aldersgrense for når medarbeidere kan sies opp på grunn av alder fra 70 til 75 år».


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: