NAV: - Vi driver ikke etterforskning

Leger reagerer på «tvangstiltak og byråkrati» og beskylder NAV for å drive etterforskning av legestanden.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 30. november 2011

I en kronikk i Dagens Næringsliv tar fastlegene Kjetil Karlsen i Tromsø, Ivar Thomsen i Stavanger og Arnulf Heimdal et knallhardt oppgjør med endringene i sykelønnsordningen 1. juli i år.

- Det er på tide å sette foten ned, skriver de tre legene.

Vet du hvordan du skal følge opp de sykmeldte i din bedrift etter at de nye reglene kom? Se demo av verktøyet HRessurs her!

Karlsen, Thomsen og Heimdal mener de nye reglene fører til betydelig merarbeid for leger og tar fokuset bort fra det de beskriver som sine viktigste oppgaver; å stille diagnoser, behandle, trøste og lindre pasienter.

Legene tillegges nå følgende ansvar i det formål å få en bedre oppfølging av sykmeldte arbeidstakere:

Avgi skriftlig rapport til arbeidsgivere om pasienters restarbeidsevne og tilretteleggingsbehov.
Ved sykmelding ut over 7 uker må oppfølgingsplaner og rapporteringsskjemaer fylles ut og sendes inn til NAV.
Stille i dialogmøte mellom pasient og arbeidsgiver når pasienter har vært sykmeldt i syv uker.
Stille i nytt dialogmøte der pasienten har vært sykmeldt mer enn et halvt år.

De tre fastlegene reagerer spesielt på at det er arbeidsgiver og NAV som skal vurdere hvorvidt legen som har sykmeldt arbeidstakeren, skal være med i dialogmøtet.

Risikerer bot på 10.400 kroner

Dersom legene ikke prioriterer å møte opp til dialogmøter, risikerer de å få en bot fra Nav på 10.400 kroner eller få inndratt retten til å sykmelde pasienter.

- I det skjulte driver NAV etterforskning for å avsløre leger som «skulker» dialogmøte, hevder legene.

Det er derimot en påstand som seksjonssjef May Britt Christoffersen i NAV ikke kjenner seg igjen i.

- NAV driver ikke etterforskning, slår Christoffersen fast overfor infotjenester.no.

Men den offentlige etaten har likevel kontroll på hvilke leger som unnlater å møte til dialogmøter.

- Vi får opplysninger fra arbeidsgiver etter ni uker om sykmelder har vært innkalt og eventuelt deltatt i dialogmøte på arbeidsplassen, sier Christoffersen.

Den informasjonen lagrer NAV slik at de kan ta kontakt med en fastlege i tilfeller der vedkommende ikke har møtt i til sammen 10 dialogmøter.

- Sykmelder vil da ha mulighet til å melde fra om gyldige unntak fra oppmøteplikten. NAV vil deretter avgjøre om det er grunnlag for å fatte et sanksjonsvedtak, sier Christoffersen.

Får støtte fra Allmennlegeforeningen

De tre fastlegene Karlsen, Thomsen og Heimdal får støtte fra lederen i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen.

- Legene blir opprørte og sinte over at den kompetansen de allerede har i sykmeldingsarbeid blir fullstendig underkjent, sier Trond Egil Hansen til Dagens Næringsliv.

Han tror flere leger vil si fra seg retten til å skrive ut sykmelding i protest mot de nye reglene.

- Mange vil se det som en lettelse å slippe å sykmelde. Det kan bli en god del leger, både i og utenfor sykehus, som nå vil overlate sykmeldinger til andre, hevder Hansen.

De nye reglene trådde i kraft 1. juli i sommer. På de fem månedene som nå er gått, er det ifølge NAV foreløpig ingen leger som har uteblitt fra 10 eller flere dialogmøter.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter