Når syke ansatte kommer på jobb

Det er mye snakk om ansatte som er hjemme med sykdom uten at de reelt sett er syke. Men hva med syke medarbeidere som burde vært hjemme, men likevel kommer på jobb?
schedule onsdag 14. august 2019
Lesetid: 3 Minutter

Norge har et rekordhøyt sykefravær, og mye har vært gjort for at ansatte skal komme tilbake i jobb helt eller delvis for ikke å miste kontakten med arbeidslivet.

Dette har imidlertid en annen side, som handler om at ansatte som egentlig er for syke til å gjøre jobben sin av og til kommer tilbake på jobb selv om de burde vært hjemme.

Vi har spurt Infotjenesters erfarne ekspert på sykepengeordningen, Berit Stokstad, om hvilket handlingsrom du som arbeidsgiver har i slike situasjoner.

- Jeg tenker at så lenge den ansatte ikke behandler mat, syke pasienter eller det på andre måter er en risiko, så er det riktig at ansatte med forkjølelse og andre lette smittsomme sykdommer kommer på jobb. Ingen vil uansett klarer å isolere seg helt fra slike sykdommer i sykdomsperioden, sier Stokstad.

Handler om arbeidsprestasjon

Når det gjelder ansatte som kommer på jobb med sykdommer som gjør at de ikke kan gjøre jobben sin skikkelig, mener Stokstad det ofte handler om å snakke sammen.  

- At den ansatte og nærmeste leder snakker med hverandre er det aller viktigste i all oppfølging av syke arbeidstakere. Hvis du som leder mener at den ansatte ikke burde være på jobb på grunn av sykdom, så er det noe de aller fleste arbeidstakere vil ha forståelse for og respektere. Hvis ikke må det eventuelt behandles som en mangelfull arbeidsprestasjon, med de konsekvensene det eventuelt kan få, sier Stokstad.

Kommer tilbake etter langtidsfravær

Et større problem Berit Stokstad og hennes kolleger stadig ser i arbeidslivet, er at ansatte kommer tilbake på jobb når sykepengene fra NAV opphører, uten at de nødvendigvis har blitt friske.

- Veldig mange kommer tilbake i jobb samtidig som sykepengene fra NAV opphører etter 248 stønadsdager. For disse arbeidstakerne er alternativet gjerne å gå over på arbeidsavklaringspenger, noe som gir lavere utbetaling. Da kan det være at enkelte kommer tilbake på jobb fordi de ikke har råd til å være hjemme, og ikke fordi de har blitt friske, sier Stokstad.

Hun mener det også her handler om å snakke med den ansatte.

- Hvis den ansatte ikke klarer å gjøre jobben sin etter arbeidsavtalen, må du som leder gjøre dette klart for arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan ikke forvente å være i jobb hvis han eller hun ikke er frisk nok til å gjøre jobben sin 100 prosent, bare med ønske om å tjene opp ny sykepengerett fra NAV.

16 dager frisk, 16 dager syk

I noen tilfeller gir dette seg utslag i at den ansatte jobber 16 dager, for å tjene opp ny sykepengerett fra arbeidsgiver, før de igjen melder seg syke.

- Vi ser av og til at enkelte arbeidstakere etter et langtidsfravær jobber 16 dager, er syke 16 dager, på jobb 16 dager osv. Dette kan i noen tilfeller pågå i de 26 ukene det tar å tjene opp ny sykepengerett fra NAV.

- Hvis ansatte har et sykefravær som opplagt ikke handler om de er syke eller friske, men om retten til sykepenger, så er det viktig å ta tak i dette. Du som arbeidsgiver kan for eksempel si at du forventer at den ansatte også kommer på jobb og utfører noe tilrettelagt arbeid i periodene de er syke. I slike situasjoner er det også viktig å holde en god dialog med legen og med NAV dersom du ser behov for det, sier Stokstad.

Viktig å dokumentere oppfølgingen

Berit Stokstad understreker hvor viktig det er med tett oppfølging gjennom sykefraværet, og god dokumentasjon på hvordan oppfølgingen er gjort.

- Hvis det etter hvert blir snakk om å si opp den ansatte med bakgrunn i sykefraværet, er det helt avgjørende at du som arbeidsgiver kan dokumentere at du har gjort jobben din med tanke på tilrettelegging, utprøving av andre stillinger etc. Hvis ikke vil det ikke være nok at den ansatte har vært syk sammenhengende i mer enn et år for å si opp den ansatte, sier Berit Stokstad.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter