Nå må vikarbruken drøftes

Nå skal sjefen drøfte bruken av midlertidig ansatte med de tillitsvalgte hvert år. I statsråd før påske ble arbeidsmiljøloven foreslått endret.
torsdag 8. april 2010
Lesetid: 2 Minutter

Reglene er ikke vedtatt i Stortinget og heller ikke trådt i kraft, men proposisjon 104 foreslår altså endringer i arbeidsmiljøloven.

- I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding hvor lovendringen begrunnes.

Regelendringen
Vilkårene for midlertidig tilsetting foreslås ikke endret, men arbeidsgiver får en årlig plikt til å drøfte bruken av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte.

Definisjon av tillitsvalgt
De tillitsvalgte i denne sammenheng kan være tillitsvalgte etter tariffavtale, verneombudet eller andre representanter for de ansatte.

Tilsyn
Det foreslås også at Arbeidstilsynet får tilsyns- og håndhevingskompetanse i forhold til den årlige drøftingen.

Arbeidstilsynet skal derimot ikke:
• Kontrollere kravene etter eventuelle tariffavtaler, bare lovkravene
• Kontrollere hva partene har drøftet eller resultatet av drøftingene
• Gi pålegg om at drøftinger skal gjennomføres på nytt, dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker anfører at drøftingene ikke har hatt det rette innhold eller gitt bestemt resultat

Arbeidsgivers plikter:
• Må sannsynliggjøre at virksomhetens bruk av midlertidige ansettelser faktisk har vært et tema for drøfting mellom partene
• Loven stiller ikke noe formelt krav om skriving av protokoll fra møtet, det vil være opp til partene å dokumentere det innholdsmessige resultatet av møtet
• Å lage protokoll vil være en god måte å dokumentere at det er gjennomført en drøfting overfor tilsynsmyndighetene, og for partene hva som ble drøftet

Reglene om midlertidig ansette
Etter fire år som sammenhengende midlertidig ansatt etter arbeidsmiljølovens definisjon, skal arbeidstaker anses som fast ansatt. Rettspraksis har imidlertid holdt fravær av en viss lengde utenfor når man beregnet ansettelsestiden. Det forslås nå at ved beregning av ansettelsestiden skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, forutsatt at fraværet er rettmessig.

At fravær ikke skal komme til fradrag i ansettelsesperioden, får ingen konsekvenser for når en midlertidig ansettelse utløper i henhold til avtale. For eksempel vil en ansettelsesavtale som utløper under sykefraværsperiode, utløpe som avtalt. Forslaget om at fravær ikke skal gå til fradrag, vil gjelde for fravær som finner sted etter bestemmelsens ikrafttredelse, også i tilfeller hvor ansettelsesforholdet ble etablert før ikrafttredelsen.

Den foreslåtte bestemmelsen gjelder ikke i arbeidsforhold i statstjenesten, da disse omfattes av tjenestemannsloven.

Infotjenester kommer tilbake med informasjon når reglene er vedtatt, og om tidspunkt for ikraftredelse.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: