Helt digital sykmelding i 2017

NAV varsler at de vil tilby en digital løsning for nesten alle sykmeldte i løpet av 2017. Frem til 1. februar kan du teste systemet som er tenkt å erstatte sykmeldingsblankettens del D.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 24. januar 2017

I september 2016 lanserte Nav den første løsningen for at arbeidstakere kan levere sykmeldingens del C digitalt til arbeidsgiver. Løsningen har en del begrensninger, og er best egnet for små og mellomstore bedrifter uten alt for mange sykmeldinger. 

For at arbeidstakere skal kunne benytte den digitale innleveringen, kreves det blant annet at legekontoret har tilgang til nødvendige digitale løsninger. 

Skal erstatte del D

Nå er sykmeldingsblankettens del D neste ut som skal digitaliseres. Nav la denne uken ut en testversjon som er åpen for alle som ønsker å se dem i kortene frem til 1. februar.  

- Søknaden om sykepenger vil erstatte sykepengeblankettens del D. Sykmeldte som benytter den digitale løsningen trenger ikke å sende noe på papir dersom arbeidsgiveren velger å bruke den digitale versjonen, opplyser Nav til Infotjenester.

Helt digitalt i løpet av året

Nav opplyser at de jobber mot at det skal være en digital løsning tilgjengelig for nesten alle sykmeldte i løpet av 2017, med noen begrensninger knyttet til legenes journalsystemer, utenlandske sykmeldinger og tilgang til å logge inn hos Nav med godt nok sikkerhetsnivå. 

- Vi jobber ut fra en smidig metode. Dette medfører at vi ikke planlegger funksjonalitet langt frem i tid, men at vi i hovedsak ønsker å la tilbakemeldinger fra brukerne styre videre utvikling og prioritering. I februar vil vi prøve ut løsningen i noen virksomheter som har meldt seg som piloter. Pilotene er arbeidsgivere som utbetaler lønn til sine medarbeidere under sykdom. De skal ha søknaden fra den ansatte før de sender den til NAV, slik at de kan få refusjon. I piloten vil de ansatte sende søknaden om sykepenger til arbeidsgiveren fra nav.no. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i Altinn, skriver deretter ut søknaden og sender den inn til NAV på samme måte som det gjøres med sykepengeblankettens del D.  

De neste skrittene er å lage en løsning der arbeidsgiveren kan sende søknaden videre til Nav digitalt.

- Samtidig arbeider vi videre med å innlemme andre brukergrupper i løsningen, det vil si sykmeldte som ikke mottar lønn fra arbeidsgiveren under sykdom, opplyser Nav. 

Her kan du teste prototypen på den digitale søknaden om sykepenger

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter