MVA-smell ved fremleie?

Offentlige myndigheter er for strenge i fortolkningen av regelverket. Det er blant mange emner som ble diskutert på kurset Merverdiavgiften 2011.
torsdag 31. mars 2011
Lesetid: 2 Minutter

Rådgiver Hans Petter Andersen hos Infotjenester har nylig avsluttet kurs for 40 deltakere i Oslo. På programmet sto Merverdiavgiften 2011. Et kurs som årlig avholdes vår og høst i flere byer.

Under kursets gang er det viktig med dialog og interaksjon mellom foreleser og deltakerne.

- Ved slik dialog får alle nyttig kunnskap vi kan ta med oss tilbake til hverdagen, sier Andersen.

Formelt fokus
Enkelte kursdeltagere synes myndighetene legger opp til et veldig formelt fokus blant annet på dokumentasjonskravene sett opp imot realiteten.

- Eksempelet flere trakk frem var blant annet inngående fakturaer. Står det ikke MVA bak organisasjonsnummeret på fakturaen, må du undersøke om leverandøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for å kunne fradragsføre den inngående merverdiavgiften. Dersom leverandøren ikke er registrert, viser rettspraksis at kjøper mister fradragsretten grunnet kjøpers aktsomhetsplikt. Det kom frem at myndighetene også la opp til en streng praksis om kjøpers aktsomhetsplikt også når den inngående fakturaen var formelt riktig ift. fradragsretten. Dette er etter min oppfatning en streng fortolkning når kjøpet er reelt og det ikke er andre omstendigheter som skulle tilsi at leverandøren ikke er registrert, sier Andersen.

Du kan sjekke om leverandøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret her.

MVA ved fremleie
Regelendringen om kontantkjøp ble ikke mye diskutert på kurset. Undersøkelser viser at 4 av 10 nordmenn er kjent med de nye reglene for kontantkjøp og at man ikke kan kreve fradrag for kontantkjøp over 10 000 kroner.

- Ellers er fremleie av lokaler en gjenganger på MVA-kurset, opplyser Andersen. Mange leier lokaler og ulike omstendigheter gjør at de fremleier deler av lokalene videre.
Da er det mange som bare videresender fakturaene og legger på utgående merverdiavgift.

- Dersom de bare legger på utgående merverdiavgift og videresender fakturaen, mister de fradragsretten. Det er fordi husleie i utgangspunktet ikke er mva-pliktig. For at husleien skal bli mva-pliktig, må fremleier sende inn søknad og få godkjenning av skattekontoret. Når godkjennelsen foreligger, kan fremleier kreve merverdiavgift av husleien. Om man ikke sender inn søknad og allikevel fakturerer med mva, innebærer dette ikke at bare fremleier mister fradragsretten, men det får også betydning for fradragsretten helt tilbake til byggeier og opprinnelig utleier, sier Andersen.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: