Åpner for 1 års midlertidig ansettelse

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å ansette arbeidstakere midlertidig i opptil 12 måneder, uten noen særskilt grunn.
fredag 5. desember 2014
Lesetid: 1 Minutt

Regjeringen har varslet flere endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder arbeidstid, aldersgrenser og midlertidige ansettelser.

Forslagene var på høring tidligere i høst, og nå har det første lovforslaget kommet til Stortinget.

I høringsforslaget åpnet regjeringen for midlertidige ansettelser i 9 eller 12 måneder uten særskilt grunn. I forslaget som nå er oversendt stortinget har regjeringen landet på 12 måneder.

Forslaget skal behandles av Stortinget i løpet av våren 2015.

Kort oppsummert går regjeringens forslag ut på følgende.

- Åpning for å tilsette en arbeidstaker midlertidig i inntil 12 måneder, uten at det stilles krav til at det foreligger særskilte grunner.
- Oppgavene som skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige.
- 12 måneders-perioden løper fra tidspunktet for faktisk tiltredelse i stillingen.
- Arbeidsforholdet må senest avsluttes 12 måneder senere, eller videreføres som fast eller midlertidig ansettelse på annet grunnlag.
- Slike avtaler kan ikke omfatte mer enn 15% av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst 1 arbeidstaker i bedrifter med opptil 3 ansatte.
- Etter at arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i 12 måneder innføres en karantenebestemmelse på 12 måneder for arbeid av samme art
- Arbeidsgiver kan avgrense virkeområdet for karantenen til organisatoriske avgrensede enheter med minst 50 ansatte innenfor virksomheten.

Forslaget om midlertidige ansettelser har vakt sterke reaksjoner, særlig i arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsminister Robert Eriksson sier han har tatt hensyn til noen av tilbakemeldingene fra høringsrunden.

– Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og strammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sa Eriksson da han presenterte lovforslaget.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: