Må kontakte sjefen ved sykdom i ferien

Arbeidstakere som ikke varsler arbeidsgiveren første dag ved sykdom i ferien kan trekkes i lønn hvis de krever ny ferie senere.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 16. august 2018
Lesetid: 3 Minutter

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad sier mange kunder nå tar kontakt på fagsupport for å avklare hvorvidt arbeidstakere som har vært syk i ferien har rett til å få ferien utsatt.

- Det mange ikke tenker over, er at det er en forskjell på retten til nye feriedager og retten til penger. Selv om arbeidstakeren har rett på nye feriedager senere, er det ikke gitt at vedkommende har rett på sykepenger. Hvis vedkommende ikke har rett på sykepenger, skal det trekkes i lønn for feriedagene som kreves utsatt. Da er det mange som likevel ikke ønsker ny ferie senere, sier Stokstad.

GRATIS WEBINAR: Fredag 17.08 holder vi et gratis webinar hvor temaet er sykdom i ferien. Les mer og meld deg på her. 

Kriterier for rett til ny ferie senere

Arbeidstakere som blir syke i ferien har krav på ny ferie senere dersom følende forutsetninger er oppfylt:

- Har vært 100 prosent arbeidsufør i minst én dag i ferien. Det må være arbeidstakeren selv som har vært syk, ikke familiemedlemmer.
- Har oppsøkt lege på feriestedet første sykedag og fått en legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten med start- og sluttdato. Det holder ikke å ringe hjem til fastlegen.
- Aktivt fremsatt krav om utsettelse av ferien innen ca. 2 uker etter at arbeidet er gjenopptatt.

Du finner reglene i ferieloven § 9 nr. 1.

Kriterier for rett til sykepenger

Arbeidstakere som blir syke i ferien har rett på sykepenger dersom følende forutsetninger er oppfylt:

- Har vært 100 prosent arbeidsufør i minst én dag i ferien. Det må være arbeidstakeren selv som har vært syk, ikke familiemedlemmer.
- Har oppsøkt lege på feriestedet første sykedag og fått en legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten med start- og sluttdato. Det holder ikke å ringe hjem til fastlegen.
- Har befunnet seg innenfor EØS-området i sykdomsperioden. Må også være statsborger i et EØS-land for å ha rett til sykepenger i EØS-området.
- Har varslet arbeidsgiveren om sykefraværet og funksjonsevnen første sykedag.
- Tar tilrettelagt arbeid når det er mulig med tanke på helsesituasjonen.
- Sender sykmeldingen innen 14 dager

Du finner reglene i folketrygdloven §§ 8-7 første og annet ledd, 8-8 første og annet ledd og 8-18 tredje ledd.

Må ringe hjem første sykedag

Berit Stokstad sier det særlig er tre av vilkårene mange glemmer i forbindelse med sykdom i ferien.

- Mange tenker ikke på at arbeidstakeren har plikt til å varsle arbeidsgiver om sykefraværet den første sykedagen, og at de må befinne seg innenfor EU/EØS-området for å ha rett på sykepenger. En ansatt som er på ferie i Thailand eller USA vil ikke ha krav på sykepenger for disse dagene. Det vil heller ikke en ansatt som først varsler om sykefraværet når han eller hun er tilbake på jobben etter ferien, sier Stokstad.

Det er også mange som glemmer at arbeidstakere har en plikt til å ta tilrettelagt arbeid ved sykdom. Det betyr at dersom en ansatt brekker benet på ferie, og arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeid med brukket ben, har arbeidstakeren plikt til å komme på jobb og utføre arbeid i sykdomsperioden.

Må ikke ha norsk sykmelding

Berit Stokstad sier det kan være et problem å få en sykmelding som tilfredsstiller de norske kravene når man er i utlandet. Hun understreker at det ikke holder å få attest fra legen med beskjed om å «ta det rolig noen dager».

- Både ferieloven og folketrygdloven benytter begrepet legeerklæring. I Norge er det utarbeidet en egen blankett, sykmeldingsattesten, men ikke alle land har tilsvarende blankett. Det viktigste er at det fremlegges en skriftlig bekreftelse fra lege som inneholder 100 % arbeidsuførhet og konkret dato for sykdommen, avslutter Stokstad.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: