Alt å vinne på arbeidsglede

Norske bedrifter kan tjene store penger på at ansatte trives enda bedre i jobben. Sjekk ut ledelsescoachens tips for å øke arbeidsgleden.
torsdag 19. september 2013
Lesetid: 2 Minutter

Mange norske bedriftsledere legger til rette for at ansatte skal trives på jobben. Kaffemaskiner, møteplasser og fruktkurver er eksempler på goder som skal fremme arbeidsglede hos de ansatte.

- Det er gode tiltak, men er det nok for å fremme prestasjoner? Det spørsmålet stilte ledelsescoach Annette Franck i sitt foredrag om arbeidsglede på den store Lønn & personaldagen i Oslo.

Hun illustrerte trivsel på jobb på en skala fra helt misfornøyd på minussiden til lykkelig og entusiastisk på plussiden.

- Mange er fornøyd med at ansatte er midt på denne skalaen. De har det greit og er glade og tilfredse. Men det er mye å gå på ved å få ansatte helt over på plussiden, hvor de er lykkelige, engasjerte og indre motiverte i jobben, sier Franck.

Hun viser til forskning som viser at engasjerte og lykkelige medarbeidere driver prestasjoner, noe som også viser seg på bunnlinjen.

Meld deg på konferansen 100 % arbeidsglede 14. desember!

Oppsigelser er dyrt

Bare gevinsten ved å redusere antallet misfornøyde ansatte som sier opp jobben er gigantisk, viser en undersøkelse Virke har gjort i sine medlemsbedrifter. Undersøkelsen viser at kostnadene ved å rekruttere nye ansatte ligger på 3,6 milliarder kroner årlig. Klarer man å redusere slik turnover med 1 prosent, er det 300 millioner kroner å spare i året, skriver VG. Og dette er bare i Virkes medlemsbedrifter.

I tillegg kommer gevinster i form av lavere sykefravær, høyere kundelojalitet, høyere produktivitet og bedre kvalitet i arbeidet. Jobbengasjement og prestasjoner påvirkes av faktorer som mestringstro og optimisme, mulighet til å bruke styrkene sine i jobben og å styre egen arbeidshverdag. Ikke minst er tydelige tilbakemeldinger og anerkjennelse viktig.

Legg til rette for flyt

Et av områdene Franck mener norske bedrifter har mye å gå på, er i å legge til rette for flytopplevelser. Med det mener hun at medarbeidere blir så oppslukt og fordypet i arbeidet sitt at de glemmer tid og sted. Det krever at arbeidet er utfordrende, men at de likevel mestrer innholdet. Da får de ut de beste sidene ved seg selv.

- Det store kravet til å håndtere flere oppgaver samtidig, kombinert med åpne kontorlandskap og hyppige avbrytelser passer ikke for alle. Det kan gjøre at folk kommer ut av flyten i arbeidet, sier Franck.

Hun minner om at alle er forskjellige, og trenger ulike omgivelser for å komme i flyt. Noen trenger team for å spille på ideer, andre trives best med å jobbe uforstyrret for seg selv.

Kan måles

Franck oppfordrer bedrifter til å måle arbeidsglede i medarbeiderundersøkelser. Et verktøy som er mer brukt enn andre er UWES, Utrecht Work Engagement Scale. Metoden består av noen få spørsmål, som gjerne kan legges inn i en medarbeiderundersøkelse eller klimaundersøkelse. Her skal medarbeiderne blant annet vurdere hvor ofte de er full av energi og føler seg energiske i arbeidet sitt.

- Hvis man ønsker å måle dette, bør man også forankre det i at man ønsker å gjøre noe aktivt for å bedre jobbengasjementet, sier Franck.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: