Lønnsmedarbeidere i en sårbar posisjon

Lønnsmedarbeidere har en utsatt jobb. Gjør de feil, blir de fort veldig synlige.
fredag 14. september 2012
Lesetid: 2 Minutter

– Lønnsmedarbeiderne er sårbare. Feil som gjøres blir fort lagt merke til. Ofte er det kun én eller få medarbeidere som arbeider med lønn i bedriften. Det vil derfor være få personer du kan diskutere problemstillinger med. Og det mangler noen som kan overlappe ved sykdom og ferie. Pluss at man i mange tilfeller har taushetsplikt rundt den enkelte medarbeider, sier Bente Larsen, som til daglig jobber med rådgivning om lønn og lønnsregnskap i Zalaris.

Legg deg flat
– Hva skjer hvis samtlige ansatte får feil lønn, og du som lønnsmedarbeider er skyld i det?

– Blir feilen først oppdaget etter at lønn er utbetalt, må man først gi informasjon til alle om feilen, legge seg flat og beklage feilen, sier Larsen.

Hvis det er utbetalt for lite, må dette betales med en gang. Er det snakk om beløp under tusen kroner, betales dette på neste lønn. Har for mye blitt utbetalt, må den enkelte bli gjort oppmerksom på beløpets størrelse og få valget mellom å bli trukket på neste lønn eller betale tilbake. I henhold til arbeidsmiljøloven, har man ikke anledning til å trekke ansatte i lønn uten den ansattes godkjennelse uansett årsak. Formalia rundt dette må være avklart før tilbakebetaling og trekk.

Viktig ressurs
– Folk flest tror at lønnsmedarbeideren bare driver med utbetaling av lønn. Men jobben dreier seg om mye mer enn akkurat det, understreker Larsen.

– Hver bedrift er helt avhengig av lønnsmedarbeideren. Den som jobber med lønn er en viktig ressurs i bedriften. En lønnsmedarbeider fungerer som rådgiver for alle ansatte når det gjelder lønnsrelevante spørsmål. Og som støttespiller for ledelsen. Hva har den ansatte krav på og hva har hun ikke krav på? Dette er typiske spørsmål, og det er de færreste ledere som sitter på denne type kompetanse. Lønn er et veldig detaljert yrke, med mye regelverk å forholde seg til. Derfor er det viktig at den som jobber med lønn klarer å skape en toveiskommunikasjon med andre ansatte, ikke bare si at «slik er det».

Kursing og nettverk
– Hvordan skal lønnsmedarbeideren holde seg oppdatert?

– I store bedrifter med særavtaler endrer ting seg fort, både når det gjelder ferielov, trygdelov og annet. Derfor er det så viktig å følge med. Mye dreier seg om kursing. Mange går gjerne på årsoppgjørkurs. Jobber man alene med lønn, og mange gjør jo det, bør man skaffe seg et nettverk og bli flinkere til å bruke dette nettverket. Jeg sier derfor alltid til kursdeltakerne at de bør utveksle telefonnumre, fordi det er nyttig, sier Larsen.

– Hva slags spørsmål får du fra kursdeltakerne?

– Veldig ofte dreier det seg om hvordan regelverket er og hvordan man skal tolke det. Samt hvordan man håndterer visse situasjoner, sier Bente Larsen, som etterlyser en bedre rekruttering til og statusheving av lønnsyrket.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: