Kontrollerer om selskaper har betalt for lite arbeidsgiveravgift

Selskaper i økonomiske vanskeligheter har ikke rett til å bruke redusert arbeidsgiveravgift, selv om de ligger i en sone med lavere sats. Nå har Skatteetaten satt i gang kontroll.
onsdag 20. april 2022
Lesetid: 2 Minutter
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift regnes som statsstøtte etter EØS-avtalen. Statsstøtte er i utgangspunktet forbudt, men slik støtte er likevel tillatt dersom ordningen er i samsvar med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Et av vilkårene for å kunne benytte reglene med differensiert arbeidsgiveravgift er at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter.

– Skatteetaten har satt i gang kontroll for å sjekke om virksomhetene benytter reglene om differensiert arbeidsgiveravgift korrekt. Mange av våre kunder opplever det ekstra tyngende at de får etterberegnet arbeidsgiveravgift samtidig som de har økonomiske vanskeligheter, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Åpner for bagatellmessig støtte

Ordningen om bagatellmessig støtte åpner for at virksomheter i økonomiske vanskeligheter kan motta bagatellmessig støtte innenfor et fribeløp.

- Avgiftsvedtaket § 3 annet ledd gir derfor foretak som benytter redusert sats anledning til å fortsette å benytte de differensierte satsene i sone Ia-V også etter at de kommer i økonomiske vanskeligheter eller får et utestående tilbakebetalingskrav, men da kun innenfor et fribeløp på 500.000 kroner – eller 250.000 kroner dersom foretaket driver med godstransport på vei. Fribeløpet kan benyttes fra og med det tidspunkt hvor arbeidsgiver anses å være i vanskeligheter eller får et utestående tilbakebetalingskrav, sier Elvestad i Simployer.

Også annen bagatellmessig støtte selskapet mottar inngår i beløpsgrensen/fribeløpet. For selskaper som inngår i et konsern, gjelder fribeløpet for hele konsernet.

– Foretak som anses å være i vanskeligheter, må benytte beregningskode "Sektorunntatt aktivitet" ved innrapportering. Det samme gjelder arbeidsgivere som får et krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte, sier Simployers økonomirådgiver.

Definisjon av økonomiske vanskeligheter

Det følger av ESAs retningslinjer for foretak i vanskeligheter punkt 20 at et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter dersom det uten statlig støtte med stor sannsynlighet vil måtte innstille sin virksomhet på forholdsvis kort sikt. Foretaket anses derfor å være i økonomiske vanskeligheter dersom ett eller flere av følgende forhold er til stede:

  • minst halve den tegnede selskapskapitalen i AS er tapt som følge av underskudd
  • minst halve den regnskapsmessige egenkapitalen i ANS mv. er tapt som følge av underskudd
  • foretaket er insolvent eller under konkursbehandling
  • foretaket er ikke en SMV (små og mellomstore virksomheter), og har de siste to år hatt:
    • en gjeldsandel, dvs. et forhold mellom bokført gjeld og egenkapital, på over 7,5, og
    • en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1,0

– Det er kun ovennevnte kriterier som skal legges til grunn ved vurderingen av om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter. Små og mellomstore virksomheter som har eksistert i mindre enn tre år anses ikke vil å være i vanskeligheter med mindre de er insolvente eller under konkursbehandling, sier Elvestad.

Ved vurderingen av om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter er det de verdier som fremgår av selskapets sist avlagte regnskap som skal legges til grunn. Det er ikke adgang til å ta hensyn til reelle verdier som ikke fremgår av regnskapet.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: