Kan ikke spare syke barn-dagene

Arbeidsretten slår i en ny dom fast at man ikke kan bruke velferdspermisjon for å være hjemme med syke barn, når man samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger. Dommen får betydning også for andre velferdspermisjoner.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 2. desember 2013

Arbeidsretten har nylig slått fast at en ansatt ikke har anledning til å bruke velferdspermisjon når man samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger.

Det skriver NHO på sine nettsider.

Den konkrete saken gjaldt hvorvidt en ansatt kunne bruke «kort velferdspermisjon ved akutte sykdomstilfeller i hjemmet», hjemlet i Industrioverenskomsten, i stedet for å benytte seg av lovfestet rett til omsorgspenger for å være hjemme med syke barn.

Retten til korte velferdspermisjoner er lik i de fleste overenskomster i LO/NHO-området, og gjelder ikke bare Industrioverenskomsten.

Får stor betydning

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp, sier dommen vil få betydning for alle velferdspermisjoner der arbeidstakere samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger.

- Dommen gir uttrykk for et prinsipp om at når vilkårene for omsorgspenger er til stede, skal folketrygdlovens § 9-5 brukes og ikke velferdspermisjoner. Prinsippet stadfestet i Arbeidsrettens dom gjelder etter mitt skjønn ikke bare for de som er omfattet av industrioverenskomsten, men alle velferdspermisjonsordninger private og offentlige aktører har, sier Torp.

Ikke ved andre alternativer

Arbeidsretten slår fast at retten til velferdspermisjon bare gjelder der arbeidstakeren ikke har andre alternativer.

LO fikk dermed ikke gjennomslag for sitt syn:

- Når det vises til at annen hjelp ikke kan skaffes og at arbeidstaker ikke kan få ordnet seg på annen måte, siktes det til at det ikke er mulig å finne andre som kan ha omsorgen for barnet. Det er klart ikke spørsmål om finansiering – dvs. om det finnes andre bestemmelser som gir økonomisk sikring til arbeidstakeren, har LO anført.

Må leses i historisk sammenheng

Arbeidsretten ga NHO medhold i at ordlyden må forstås slik at retten til velferdspermisjon forutsetter at arbeidstaker ikke har andre alternativer.

I dommen pekes det på at avtalen er gjort før retten til omsorgspenger ble innført, og at avtalen må leses historisk.

- Etter Arbeidsrettens vurdering er tariffpartenes valg av uttrykket «annen hjelp» lest i sammenheng med kravet om at arbeidstaker skal få ordnet seg på annen måte, et uttrykk for at rett til velferdspermisjon forutsetter at arbeidstaker ikke har andre alternativer. Dette støttes også av at overenskomsten oppstiller strenge vilkår for rett til velferdspermisjon. Dagens lovregler om permisjon ved barns og barnepassers sykdom og omsorgspenger innebærer at arbeidstaker – på samme måte som ved husmorvikar – kan få ordnet seg på annen måte, heter det i dommen.

Gjelder ved barn over 12 år

Arbeidsretten konkluderer imidlertid med at reglene om korte velferdspermisjoner fortsatt har betydning.

- Reglene om korte velferdspermisjoner har likevel fortsatt selvstendig betydning ved barns sykdom i tilfeller hvor loven ikke gir krav på ytelser, eksempelvis ved akutt sykdomstilfelle i hjemmet når barnet er over 12 år.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter