Kan du overprøve en sykmelding?

Når så mange som 95 prosent av alle pasienter får de sykmeldingene de ber om, kan det ikke være tvil om at sykmeldingspraksisen er for liberal. Men hva gjør du som arbeidsgiver når du er uenig med legen?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 11. desember 2012

Lovbestemmelsene relatert til sykmeldingspraksis og sykepengerettigheter har stadig blitt innskjerpet uten at det har gitt de helt store resultatene.

Vi vet at mange pasienter får sin sykmelding til tross for at legen er informert om at fraværet fra jobb skyldes for eksempel omsorg for syke familiemedlemmer, at vedkommende rammes av tidsklemma fordi man har for mange jern i ilden, at det er misnøye med arbeidsforholdet også videre.

Det er legene som sykmelder. Naturlig nok er det da også de som lettest får kritikken fordi sykmeldingspraksisen er for liberal.

Men det hviler også et ansvar på arbeidsgiver. Hvordan skal det gripes an?

I praksis så er det leder som har det tidkrevende arbeidet det er å vurdere hvem som er berettiget til sykepenger. Leder må gjennom dialog vurdere om den sykmeldte er syk nok til ikke å være i arbeid og foreta tilrettelegging slik at de kan være i aktivitet.

Hos Infotjenester har vi mange henvendelser fra arbeidsgivere med spørsmål om råd i saker hvor det er tvilsomt om den sykmeldte faktisk er arbeidsufør og berettighet til sykepenger.

Da gir vi følgende råd:

1) Snakk med den ansatte om at du er i tvil om det foreligger rett til sykepenger, hvorfor du betviler det og be om tilbakemelding. Dersom du fortsatt er i tvil, bør du holde tilbake sykepenger/lønn.

2) Send et brev til din ansatt hvor du viser til vilkårene i folketrygdloven § 8-4 første ledd og redegjør for hvorfor du mener han eller hun ikke har rett til sykepenger. Vis til folketrygdlovens § 8-22 hvor det står at NAV skal vurdere vedkommendes rettigheter og eventuelt forskuttere sykepenger til den ansatte dersom de mener at arbeidsgiver er pliktig til å betale sykepenger. Brevet sender du også i kopi til lokalt NAV-kontor der vedkommende bor og kopi til legen dersom vedkommende er sykmeldt.

Det som skjer da, er at NAV vil innhente informasjon fra arbeidstakeren og sykmeldende lege. All korrespondanse blir så fremlagt for NAVs rådgivende lege. Dersom NAV finner at sykepenger skulle vært betalt, skal de forskuttere og sende refusjonskrav til arbeidsgiver. Så må arbeidsgiver vurdere om de skal betale til NAV eller anke inn for Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter