Ikke fradrag ved lønn på 10 000 kroner eller mer

Skattedirektoratet har kommet til at også kontantutbetaling av lønn på mer enn 10 000 kroner til en person faller inn under skattelovens nye bestemmelser i § 6-51. For arbeidsgivere betyr det at man ikke får fradrag for denne utbetalingen.
onsdag 9. februar 2011
Lesetid: 1 Minutt

Næringsdrivende får ikke fradrag for kontantkjøp av varer og tjenester på over 10 000 kroner.
Nå har Skattedirektoratet avgjort at det også innebefatter kontant utbetaling av lønnskostnader.

På skatteetaten.no skriver etaten at de har fått mange henvendelser om de nye bestemmelsene også innebærer lønnskostnader. Skatteetaten svarer følgende:

"Skatteloven § 6-51 benytter begrepet "kostnader" hvilket etter sin ordlyd omfatter alle typer. Ordlyden gir dermed ikke grunnlag for å unnta enkelte kostnadsarter. Spørsmålet er ikke drøftet verken i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser eller i Prop. 1 L. Av forarbeidene fremgår det at hensynet bak bestemmelsen tilsier at den gis anvendelse på alle typer transaksjoner som gir fradragsrett etter skatteloven.
Skattedirektoratet er derfor kommet til at også betaling av lønn er omfattet av bestemmelsen i skatteloven § 6-51."

- Bestemmelsen gjelder selv om arbeidsgiver foretar lønnsinnberetning. Betaler man lønn på over 10 000 kroner til en person med kontanter, får man ikke fradrag. Samtidig er det den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen, dersom betalingen er delt opp i flere delbetalinger, sier rådgiver Øivind Elvestad hos Infotjenester AS.

Utbetalingskort og sjekk
Flere banker tilbyr blant annet utbetalingskort til sine kunder. Kortene fungerer slik at kundene kan lade disse med et pengebeløp og utlevere kortet til ansatte for eksempel i forbindelse med forskudd på lønn. Disse kortene kan da brukes direkte i butikk og vedkommende kan ta ut kontanter.

- Utbetaling ved hjelp av utbetalingskort vil ikke tilfredsstille kravene til betaling via bank da beløp på et slikt utbetalingskort kan heves kontant, skriver Skattedirektoratet i en e-post til Infotjenester.

Dermed tilfredsstiller utbetaling med utbetalingskort ikke kravene i skatteloven §6-51 med forskrifter og fradragsretten er ikke i behold. Dette fordi kortet kan overdras til andre. Det samme gjelder sjekk som ikke er krysset.

En sjekk som er krysset kan ikke overdras til andre og tilfredsstiller derfor kravene i skatteloven §6-51med forskrifter.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: