Genistrek og skivebom

Mens kommentatorer hyller forslagene til sykefraværsutvalget, er politikere langt mer skeptiske. Se reaksjonene her!
fredag 5. februar 2010
Lesetid: 2 Minutter

Ti dagers egenmelding, 20 prosent arbeidsgiverbetaling av langtidsfravær og alle de andre forslagene til sykefraværsutvalget vekker selvsagt engasjement.

Dette mener kommentatorene
E24-kommentator Elin Ørjasæter er opptatt av endringer i legenes rolle. Hun påpeker at legen kan slippe å få ansvar allerede etter tre fraværsdager, men til gjengjeld blir pliktig å delta på dialogmøte 2 hvis fraværet er 100 prosent.

- Det siste er en liten genistrek. Er det noe leger flest hater å bruke tiden sin på, så er det å møte i dialogmøte 2 med en saksbehandler fra NAV. Leger er også mennesker. Trusselen om å måtte bruke verdifull arbeidstid på tøvete NAV-møter vil få mange leger til å oppdage "restarbeidsevnen" hos sine pasienter, hevder den frittalende kommentatoren.

Kommentator Are Slettan i NA24 trekker fram en rekke funn i rapporten til sykefraværsutvalget, funn som han mener avkrefter myter om sykefravær:
• Sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden har økt fra 9,6 til 11,7 dager per lønnstager i året fra 1989 til 2008
• Økt sykefravær kan ikke forklares med helsetilstanden til befolkningen
• I Norge har sykefraværet holdt seg høyt, mens Sverige og Nederland har fått til reduksjon
• Flere land har omtrent like høy sysselsetting som Norge, men lavere sykefravær
• En OECD-rapport viser at Norge har dobbelt så mange på uføretrygd som gjennomsnittet i OECD

Slettan mener disse funnene avkrefter myter som at sykefraværet i Norge ikke er høyt, ikke er stigende, skyldes høy yrkesdeltakelse eller at vi har inkludert flere.

Dette mener politikerne
- Total skivebom. Dette vil føre til et strammere og trangere arbeidsmarked, som gjør det vanskelig for folk med nedsatt arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet, sier Robert Eriksson i Fremskrittspartiet. Han er leder av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget og frykter 100.000 nye uføretrygdede som følge av ekspertgruppens forslag.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen (bildet) i samme komité er bekymret for at endringer i betalingsordningen skal gi større belastning for mindre arbeidsplasser og bedrifter, og får støtte fra NHO-direktør John G. Bernander som mener det er urimelig at medfinansieringen til bedriftene skal gå opp til et helt år.

Karin Andersen i SV er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og uttaler at hun er glad for at ekspertgruppen ikke fremmet de omstridte forslagene om normerte sykmeldingsperioder og mer pisk for syke.

Dette mener avisene
Aftenposten vektlegger i sin leder at dette er siste sjanse for de som vil kutte sykefravær uten å innføre karensdager. Avisen mener at nøkkelen nå blir at leger faktisk legger om sine sykmeldingsrutiner, og at NAV må få bedre kontrollrutiner.

Dagens Næringsliv mener at forslaget om endringer i arbeidsgivernes finansiering av sykefravær vil legge bedre til rette for at syke ansatte kan jobbe litt, men at det er en svakhet ved forslaget at den ansatte ikke har noe økonomisk motiv for å stille opp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: