Frikort og skatt på feriepenger

Dersom for eksempel en sommervikar har levert frikort og frikortbeløpet passeres, skal det trekkes skatt av det overstigende beløpet. Dette gjelder også dersom det er utbetaling av feriepenger som er årsaken til at frikortbeløpet overskrides.
onsdag 11. mai 2011
Lesetid: 1 Minutt

Det fastslår skattebetalingsforskriften § 5-6-1 annet ledd som sier: Feriepenger til arbeidstakere med fribeløpskort omfattes av fribeløpet på samme måte som lønn. Overstiger samlet utbetaling beløpsgrensen, skal forskuddstrekk også gjennomføres i feriepenger.

- Dersom en ansatt slutter sier ferieloven at opptjente feriepenger skal utbetales, selv om den ansatte er i opptjeningsåret. Da skal det foretas forskuddstrekk. Imidlertid har finansdepartementet sagt at dersom det er enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om det, kan feriepenger utbetales året etter, sier rådgiver Øivind Elvestad hos Infotjenester AS.

Da må for eksempel sommervikarer med frikort være oppmerksomme. Dersom en sommervikar har frikort med beløpsgrense på 39 950 kroner og dette beløpet overskrides ved utbetaling av feriepenger etter forrige års sommerjobb, skal det altså trekkes skatt.

Frikort med beløpsgrense
Mottar arbeidsgiver et frikort med beløpsgrense, kan arbeidsgiver utbetale lønn og andre skattepliktige godtgjørelser inntil denne grensen er nådd. Når beløpsgrensen er oppnådd, er ikke frikortet lenger anvendelig, og arbeidsgiver må da beregne forskuddstrekk med 50 prosent inntil nytt skattekort leveres jf.skattebetalingsloven § 5-5 første ledd.
Mottar arbeidsgiver et frikort uten beløpsgrense, skal det ikke beregnes forskuddstrekk i lønnen eller pensjonen.

Denne problemstillingen og andre spørsmål om lønn er behandlet i oppslagsverket Lønn Info. Du kan prøve oppslagsverket GRATIS.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: