Ulike regler for innenlands- og utenlandsreiser

Mens det er gjort endringer i avtalen for diett på innenlandsreiser, er det bare satsene som er nye i avtalen for utenlandsreiser. Dermed må man nå forholde seg til ulike timegrenser og måltidsfradrag.
mandag 12. januar 2015
Lesetid: 2 Minutter

I den nye særavtalen for reiser innenlands, er det gjort flere endringer som påvirker arbeidstakernes rett til diett etter statens satser. I tilsvarende avtale for utenlandsreiser er det kun gjort endringer i selve satsene, mens regelverket for utbetaling forblir uendret.

Avtalen er inngått mellom partene i staten og staten, men også det meste av privat sektor benytter i dag statens særavtale. Det skyldes i stor grad at grensene for hva arbeidstakerne kan motta skattefritt i diettgodtgjørelse til nå har fulgt satsene i statens særavtale.

Oppdaterte skatteregler som følger den nye avtalen er så langt ikke vedtatt, men vi forventer at disse vedtakene kommer med det første.

Nye timegrenser

I den nye særavtalen for reiser innenlands, er timegrensene endret.

Tidligere var det ulik sats for reiser med fravær 5-9 timer og 9-12 timer. Nå er denne slått sammen til en felles sats for alle reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer.

- Tidligere var det slik at dersom reisen varte nøyaktig 12 timer, fikk du satsen for 12 timer eller mer. Nå er formuleringene endret, slik at reisen må være over 12 timer for at du skal få den høye satsen, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

For utenlandsreiser er det imidlertid ikke gjort noen endringer i formuleringen, og derfor vil man ha rett til den høye satsen for reiser på nøyaktig 12 timer eller mer.

Ulike måltidstrekk

Regelverket sier at hvis man får servert fullverdige måltider på reisen, så skal det gjøres fratrekk i diettgodtgjørelsen. Frem til nyttår skulle det trekkes 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag.

Fra 2015 er frokosten verdsatt til det dobbelte, på bekostning av måltidsfradraget for lunsj. Dette gjelder imidlertid bare for innenlandsreiser.

- For reiser innenlands skal det nå trekkes 20 prosent for servert frokost og 30 prosent for servert lunsj på reisen. For utenlandsreiser blir de tidligere grensene med 10 prosent for frokost og 40 prosent for lunsj stående, sier Elvestad. Måltidsfradrag for middag er fortsatt 50 % både ved innenlandsreiser og utenlandsreiser.

Spent på skattereglene

Øivind Elvestad avventer nå skattereglene, og er spent på hvordan de vil bli utformet av Finansdepartementet. Siden arbeidsgivere nå skal begynne å betale ut diett etter den nye særavtalen, er det ventet at skattereglene vil komme med det første.

- Vi har vært litt bekymret for at skattereglene blir utformet slik at det skaper enda mer forvirring, og har kommet med innspill på hvordan vi mener de bør utformes. Vi håper departementet nå kommer med klare og konsistente skatteregler, som ikke gjør diettutbetalingen unødvendig komplisert for bedriftene, sier Elvestad.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: