Forenkling av HMS-reglene

1. januar neste år blir 47 HMS-forskrifter til 6. Det er en reell forenkling.
fredag 9. mars 2012
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Mange av Infotjenesters kunder har vært spente på hvordan de nye HMS-forskriftene slår ut. Vi kan berolige dere med at det faktisk er snakk om en ren forenkling når det nå blir færre HMS-forskrifter.

Fra og med 1. januar 2013 blir 47 forskrifter fjernet og erstattet av 6 nye.

Jeg må innrømme at jeg først var skeptisk. Ville dette bare bli en forenkling av HMS-reglene på papiret, og gjøre det vanskeligere i praksis? Men etter å ha sett gjennom dem, tror jeg at dette vil oppleves som en reell forenkling. Det blir færre steder å slå opp. Og man finner mer informasjon samlet på ett sted.

Det er ingen stor forskjell i selve innholdet som nå blir gjort i HMS-forskriftene. Det er hovedsakelig snakk om en strukturendring.

De nye forskriftene er:

 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 2. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
 3. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
 4. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
 5. Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)
 6. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

- Ikke alle får med seg nødvendig informasjon om de nye forskriftene. Derfor tar det også ett års tid før de trer i kraft. Vi har fått flere henvendelser fra kursarrangører som er usikre på hva slags materiale de nå skal bruke når de nye HMS-forskriftene kommer. Hos de kommersielle aktørene derimot er de nye forskriftene godt forankret, sier avdelingsdirektør Gry Singsaas i avdeling for lov og regelverk i Arbeidstilsynet.

Godt HMS-arbeid kjennetegnes i stor grad ved gode arbeidsvaner og godt arbeidsmiljø. Det vil utgjøre et stort konkurransefortrinn for virksomheten.

HMS-arbeid løses ikke gjennom skippertak.

Har du laget en handlingsplan for 2012?

Vi er allerede tre måneder inne i 2012 og det er på høyt tid å få på plass en handlingsplan for HMS i din virksomhet, men hvordan går du frem? Her har vi en liten punktvis instruksjon:

Hvem skal delta?

 • Representanter fra ledelsen
 • Vernepersonell

Kartlegg bedriftens HMS-utfordringer:

 • Trivselskartlegginger
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Vernerunder
 • Målinger (inneklima, støy, lys)
 • Ergonomi

Ansvarliggjøring:

 • Definere hvem som skal gjøre hva
 • Hvem er ansvarlig for oppfølging av handlingsplanen?

Bestemme fremdrift:

 • Når skal de ulike tiltakene gjennomføres
 • Ansvarlig person for handlingsplanen bør få ansvar for å sørge for at frister blir overholdt.

Infotjenester har en elektronisk løsning for virksomheter som ønsker å jobbe mer systematisk med HMS.

Vår HMS-håndbok åpner for at virksomheten kan lagre sine rutiner, kartleggingsmetoder, skjemaer og handlingsplaner i en mappestruktur som er bygget opp rundt krav til dokumentasjon i Internkontrollforskriften. Tekstene i håndboken linkes til aktuelle lover, regler og forskrifter som Infotjenester holder oppdatert.

Dette inneholder Infotjenesters HMS-håndbok:

 • Enkle forklaringer på hva lover og forskrifter innebærer
 • Bransjerettede beskrivelser og rutiner for din bedrift
 • Oversiktlig strukturoppbygging
 • En oversiktlig organisering av ulike typer brukere
 • En rekke forslag til ulik HMS-dokumentasjon

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: