Fengselsstraff for brudd på arbeidstidsreglene

Dommen etter søppel-skandalene i Oslo og Vestfold viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Veireno-sjefen ble i lagmannsretten dømt til ni måneders fengsel.
mandag 23. september 2019
Lesetid: 2 Minutter

I 2015 skjerpet regjeringen strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven. Etter endringen er strafferammen nå bøter eller fengsel inntil ett år, og tre år ved særlig skjerpende omstendigheter. Tidligere var strafferammen tre måneders fengsel, og to år ved særlig skjerpende omstendigheter.

- Gjennom denne endringen ønsket departementet å signalisere at brudd på arbeidsmiljøloven er svært alvorlig. Ifølge forarbeidene ønsket regjeringen å styrke straffebestemmelsens preventive effekt for aktørene i arbeidslivet. Samtidig ga de uttrykk for at den øvre delen av strafferammen skal tas i bruk ved svært alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser som har ført til eller kunne ha ført til fare for liv og helse, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Tidenes strengeste dom

Nylig ble Veireno-sjefen dømt til ni måneders ubetinget fengsel for brudd på drøyt tusen bestemmelser i arbeidsmiljøloven, etter søppelkaoset i 2016 og 2017.

Dette er en reduksjon i straffen fra Follo tingrett, som dømte Jonny Enger til ett år og tre måneders fengsel. Til tross for reduksjonen er dommen den hittil strengeste av sitt slag i Norge, skriver Fagbladet.no.

- Dette viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene, også selv om det det ikke har ført til mange alvorlige skader, og selv om de ansatte har arbeidet overtid frivillig. I denne konkrete saken viser retten til at det er stort skadepotensiale ved å kjøre store renovasjonsbiler i til dels trange gater hvor det ferdes både barn og voksne og andre kjøretøyer, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Flere skjerpende omstendigheter

I dommen fra lagmannsretten legges det vekt på flere skjerpende omstendigheter. Blant annet at bruddene på arbeidstidsbestemmelsene er begått for å fremme Veirenos økonomiske interesser.

«Det er skjerpende at det dreier seg om et stort antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Overtredelsene er begått over en lang tidsperiode og over to ulike prosjekter. Flere av overtredelsene ligger også langt over tillatt grense for arbeidstid, for eksempel hviletid. Enger har over tid bevisst tillatt grove og gjentatte brudd på sentrale bestemmelser om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. De ansatte skulle arbeide langt mer enn arbeidstidsbestemmelsene gav adgang til. Dette var Enger fullt klar over. Han overså også HR-ansvarliges gjentatte forsøk på å få redusert overtidsbruken», heter det i dommen fra Borgarting Lagmannsrett.

Retten er overbevist om at Enger handlet med vitende og vilje.

Ingen rettspraksis for straffeutmålingen

Lagmannsretten henviser i sin dom til at det er lite rettspraksis som er retningsgivende for straffeutmålingen i en slik sak.

- Så vidt lagmannsretten kan se, er det ikke høyesterettspraksis som gir veiledning om straffenivået her, heter det i dommen.

«Flertallet i retten mener at sterke allmennpreventive hensyn tilsier en fengselsstraff i dette tilfellet. En streng reaksjon er viktig for at andre arbeidsgivere skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor», skriver Borgarting Lagmannsrett videre.

Sjokkert over dommen

Den tidligere sjefen for Veireno har hele tiden erkjent en rekke brudd på overtidsbestemmelsene, og i lagmannsretten erkjente han for første gang også straffskyld. Likevel er han sjokkert over dommen.

– Vi har lagt fram det vi kan i retten, og jeg er ekstremt skuffet. Jeg er fortsatt i sjokk, sier Enger til Klassekampen.

Han mener bot hadde vært en passende straff etter bruddene på arbeidstidsbestemmelsene. Forsvarer John Christian Elden sier til avisa at dommen vil bli anket til Høyesterett.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: