Fedrekvoten blir redusert

De borgerlige partiene har blitt enige om å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker. De har også lagt opp til store endringer i unntakene som gjør at fars kvote kan overføres til mor. - Et skritt i feil retning, mener NHO.
onsdag 2. oktober 2013
Lesetid: 3 Minutter

Fedrekvoten har økt jevnlig med rødgrønt styre. Da de rødgrønne tok over regjeringsmakten i 2005 var fedrekvoten 5 uker. Siden har den blitt økt flere ganger, sist gang i sommer da fedrekvoten ble satt opp fra 12 til 14 uker. Samtidig det ble det innført en egen mødrekvote, også den på 14 uker.

Nå har de påtroppende regjeringspartiene Høyre og FrP i sin samarbeidsavtale med Venstre og KrF blitt enige om at fedrekvoten reduseres til 10 uker. Det er det samme som KrF går inn for i sitt program. Mødrekvoten blir ikke omtalt i avtalen:

«Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon.»

Flere unntak

Med dagens regelverk skal det mye til at mor kan ta over fars del av foreldrepermisjonen. Det sier Infotjenesters trygderettsekspert, Atle Torp.

- Det er bare hvis far er for syk til å ta seg av barnet at fedrekvoten kan overføres til mor med dagens regelverk. For å overføre kvoten må man søke til NAV og legge frem legeerklæring, sier Torp.

I avtalen åpnes det for fire nye unntak som gjør at mor kan ta over fars kvote. De tre første er knyttet til at far er arbeidsledig, jobber i utlandet eller er selvstendig næringsdrivende eller eneaksjonær. I tillegg står det at «mors arbeidssituasjon» skal kunne utløse et unntak, uten at det er presisert hva ved mors arbeidssituasjon det er snakk om.

Atle Torp mener at det ikke er opplagt hvordan dette skal forstås, og er spent på hvordan den nye regjeringen utformer lovteksten som skal regulere dette.

Tillitsbasert

Det er også verdt å merke seg at ordningen for unntak i følge avtaleteksten skal gjøres «tillitsbasert». I dag stiller NAV strenge krav til dokumentasjon for å overføre fedrekvoten til mor. Atle Torp er usikker på om dette innebærer at kravet til dokumentasjon skal reduseres.

- Det kan jo være naturlig å tolke det i retning av at unntaksordningen skal baseres på et tillitsforhold mellom NAV og den enkelte arbeidstaker, uten at det står noe konkret i teksten om hva slags tillitsforhold ordbruken er ment å beskrive.

Denne tolkningen ble bekreftet av påtroppende statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse i forbindelse med arbeidet med regjeringserklæringen på Sundvollen.

- Det er den enkelte som skal fylle ut og bestemme seg for om de oppfyller de objektive kriteriene og rapportere inn til NAV. Vi vil ikke ha det som i dag at det skal fattes et vedtak i NAV for hver endring som gjøres i pappakvoten eller mors uttak av persmisjon. Så skal man selvfølgelig kontrollere at folk ikke har løyet i ettertid, sa Erna Solberg.

NHO er skuffet

Næringslivets hovedorganisasjon har støttet en tredeling av foreldrepermisjonen, og er skuffet over at de borgerlige partiene nå har blitt enige om å redusere fedrekvoten. Det sier avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim i NHO.

- Vi er skuffet over den delen av avtalen som gjelder foreldrepermisjonen. Etter vårt syn er det et steg i feil retning, både for næringslivet og likestillingen. Samtidig hadde vi fryktet at utfallet kunne blitt verre, siden både Høyre og FrP har programfestet å fjerne hele fedrekvoten, sier Hiim.

- Hva tenker NHO om unntaksordningen en ny regjering her legger opp til?

- Vi ser ikke behovet for den type unntaksregler, fordi vi mener det i dagens regelverk ligger betydelig fleksibilitet. Fedrekvoten kan for eksempel tas ut over tid, eller den kan tas ut gradert med noen dager i uka.

- Hva tror du en reduksjon av fedrekvoten vil føre til?

- Vi håper det ikke får så store konsekvenser. Vårt inntrykk er at samfunnet har forandret seg noe, og at mange arbeidsgivere og menn er innstilt på at fedre tar en del av foreldrepermisjonen. Likevel frykter vi at en konsekvens av dette er at mange menn som ville tatt 14 uker permisjon med dagens regelverk nå vil gå ned til 10 ukers permisjon, avslutter Hiim.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: