Krever endringer i ferieloven

ESA gir Norge to måneder på å endre ferieloven, slik at ansatte får kompensert med ny ferie fra første dag når de blir syke i ferien. Et forslag til regelendring har ligget i skuffen i departementet i over et år.
mandag 24. februar 2014
Lesetid: 2 Minutter

Det har lenge vært kjent at ESA mener den norske ferieloven bryter med EUs arbeidstidsdirektiv på flere punkter. For det første mener de at det norske regelverket ikke sikrer arbeidstakerne rett til fire uker ferie i løpet av året, slik arbeidstidsdirektivet krever. Dette fordi man må være syk minimum 6 virkedager i ferien for å ha krav på ny ferie senere etter dagens norske regelverk.

ESA liker heller ikke regelverket som sier at arbeidstaker bare kan kreve overføring av 12 virkedager ferie til neste år, dersom man på grunn av arbeidsuførhet ikke får tatt ut ferien.

Regelverket er utformet

På bakgrunn av dette utformet regjeringen høsten 2012 forslag til endringer i ferieloven. Disse ble sendt ut på høring med høringsfrist i januar 2013.

Etter at høringsfristen gikk ut, har det vært svært stille om temaet fra både gammel og ny regjering. Det har overrasket Infotjenesters arbeidsrettsjurister.

- Vi hadde forventet at regelendringen skulle komme i løpet av fjoråret, og forstår ikke hvorfor det ikke har skjedd. Regjeringsskiftet skulle heller ikke ha betydning. Norske myndigheter har erkjent at reglene strider med EØS-avtalen, og dermed hadde vi forventet at regelendringen ville komme, sier juridisk rådgiver Camilla Schie-Veslum.

Rasler med sablene

Nå rasles det altså med sablene i Brüssel, og arbeidsminister Robert Eriksen har fått to måneder på seg før ESA vil vurdere å sende saken til EFTA-domstolen.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist er usikker på om det vil bety at regelverket kan tre i kraft allerede før årets hovedferieperiode.

- Det er ikke noe i veien for at regelendringen kan tre i kraft midt i et ferieår, men det er usikkert når regjeringen vil komme med lovforslaget og når stortinget gjør de nødvendig vedtak, sier Schie-Veslum.

Dyrt for arbeidsgivere

Den rødgrønne regjeringen slo i høringsnotatet fast at regelendringen vil føre til økte kostnader for arbeidsgiverne.

«Forslaget vil innebære at arbeidsgiver, ved sykdom i ferien, må utbetale sykepenger fra første dag i den arbeidsuføre perioden. Med dagens regler må arbeidsgiver først dekke sykepenger når arbeidstaker er syk i mer enn seks dager i ferien. Det at arbeidstakere kan kreve at ferien utsettes og avvikles på et senere tidspunkt ved sykdom som varer mindre enn seks dager, vil også kunne medføre at arbeidsgiver får økte kostnader til vikarbruk. Videre kan det medføre administrative utfordringer for arbeidsgiverne.», står det i høringsnotatet.

Hva som er grunnen til at forslaget til lovendring fortsatt ikke er fremmet for stortinget, er ukjent.

- Saken har vært på høring og departementet arbeider nå med oppfølging av høringsrunden, er den korte kommentaren fra rådgiver Øyvinn Myge i Arbeidsdepartementet til Infotjenester.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: