Endringer i statsbudsjettet for 2015

Regjeringen har blitt enige om en budsjettavtale med Venstre og KrF. Her er en oversikt over hvilke endringer som blir gjort for arbeidslivet.
fredag 21. november 2014
Lesetid: 3 Minutter

Regjeringspartiene har nå blitt enige med Venstre og KrF om en budsjettavtale for 2015.

I avtalen er det gjort om på mange av regjeringens opprinnelige forslag.

Tidligere foreslåtte endringer som er fjernet eller endret etter budsjettavtalen:

- Regjeringens forslag om å øke grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret på avgiftspliktig omsetning er droppet.
- Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom øker fra 60 % til 70 % av markedsverdi, ikke til 80% som først foreslått.
- Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra 200 til 350 kroner, ikke 500 kroner som først foreslått.
- Innslagspunkt for toppskatt endres. Det konkrete beløpet er så langt ikke kjent
- Øvre grense i minstefradraget økes ytterligere. Det konkrete beløpet er så langt ikke kjent.
- Økt avskrivningssats fra 20% til 22% på lastebil, vogntog og busser.
- Grensen for fradrag til frivillige organisasjoner økes fra 16.800 til 20.000
- Grensen heves for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner fra kr 6 000 til kr 8 000. Grensen for når det skal beregnes arbeidsgiveravgift er hevet til kr 50 000 per ansatt og kr 500 000 for organisasjonen som helhet. Nåværende grenser er kr 45 000 og kr 450 000.

Oppsummering av de viktigste endringene fra opprinnelig statsbudsjett forblir stående:

- Regjeringen foreslår å heve det maksimale fradragsgrunnlaget (beløpsgrensen) i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutført FoU fra 8 til 15 mill. kroner. Det foreslås samtidig å heve den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 mill. kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan med dette ikke overstige 33 mill. kroner.
- Regjeringen foreslår at fribeløpet ved beregning av arbeidsgiveravgift økes fra 450 000 kroner til 500 000 kroner, mens fribeløpet for godstransport på vei foreslås økt fra 225 000 kroner til 250 000 kroner. Økningen foreslås med bakgrunn i økt eurokurs.
- Vurderingsperioden for tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av personbiler brukt i utleievirksomhet eller til persontransport utvides fra 3 til 4 år. I tilbakeføringsbeløpet skal det gjøres fradrag for 1/30 for hver hele måned første år og deretter for 1/60 for hver hele måned de følgende tre år regnet fra registreringstidspunktet.
- Regjeringen foreslår å innføre en felles, lav merverdiavgiftssats på 8 % på papir- og e-aviser. Innføring av felles merverdiavgiftssats vil ifølge regjeringen gi mer nøytral avgiftslegging av aviser. Ordningen må først godkjennes av ESA og trår først i kraft i 2016 med en overgangsperiode på 5 år for papiraviser.
- Innen arbeidsrett varsler regjeringen ingen endringer i regelverket gjennom statsbudsjettet for 2015. De henviser imidlertid til de varslede endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidig ansettelser, aldersgrenser og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som har vært på høring.
- Det foreslås at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G.
- Forenkling av prosessen med å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør
- Enklere skatteregler for deltakerlignende selskaper
- Økning av normrenten ved lån i arbeidsforhold
- Innføring av nettoføringsordningen stat (mva)
- Finansdepartementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsunntaket på omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettsla

Endringer skattesatser i foreslått statsbudsjett, etter budsjettavtalen, blir som følger:

- Bilgodtgjørelse: Satsen per kilometer yrkeskjøring økes fra kr 4,05 til kr 4,10.
- Trygdeavgiften: Reduseres fra 8,2 % til 8,1 %.
- Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra kr 39 600 til kr 49 650.
- Frikortgrensen er kr 350 høyere enn nedre grense for trygdeavgift og vil således økes til kr 50 000 i 2015.
- Personfradrag: Fradraget for klasse 1 økes fra kr 48 800 til kr 50 400.
- Klasse 2 fjernes.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: