Endringer i id-kortforskriften for bygg og anlegg

Alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.
fredag 6. mai 2011
Lesetid: 1 Minutt

Det er den største endringen når ny forskrift om id-kort for bygg- og anleggsbransjen trer i kraft 1. juli 2011.

- Dette vil gi et bidrag til en mer effektiv regulering av bemanningsforetakene, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Endringene gjennomføres i hovedsak for å sikre at id-kortordningen er i overensstemmelse med personvernlovgivningen. Enkelte andre endringer gjennomføres på grunnlag av Arbeidstilsynets erfaringer med ordningen.

Arbeidstilsynets tilsynserfaringer viser blant annet at det er et økende problem at ugyldige id-kort er i omløp. Det er derfor fastsatt en hjemmel for tilsynsmyndighetene til å inndra id-kort som er utløpt på dato eller kort som ikke er innlevert etter opphør av arbeidsforholdet.

Etter forslag fra Finansdepartementet er det innført en adgang for skattemyndighetene til å kreve at arbeidstakerne fremviser id-kort. Formålet er å bidra til å effektivisere skattemyndighetenes kontroller med at skatteyterne oppfyller sine forpliktelser etter skatte- og avgiftslovgivningen.

For øvrig er det fastsatt enkelte endringer av regelteknisk karakter.

Endringene trer i kraft 1. juni 2011, med unntak av kravet om oppfylt registreringsplikt for bemanningsforetak som gjelder fra 1. juli 2011.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: