Hva er status på de nye diettreglene?

Skattemyndighetene har endret beskatningsreglene for diett flere ganger i løpet av 2018, og det er nok lett å tenke at dette regelverket er forvirrende. Her er oversikten over status i dag.
torsdag 12. april 2018
Lesetid: 3 Minutter

Reglene for skattefri diettgodtgjørelse har vært en stor kilde til forvirring og frustrasjon i starten av 2018. Noe av problemet har vært at regelverket som skulle gjelde fra 1. januar 2018 ikke var klart, selv et stykke inn i det nye året. Samtidig har det vært løpende endringer, slik at det har vært krevende å holde seg oppdatert.

Vanskelig å vurdere hvem som skal ha skattefri diett på dagsreiser

Den største utfordringen har vært knyttet til skattefri diett ved dagsreiser. For å ta stilling til om en ansatt har rett på skattefri diett må arbeidsgiver vurdere om den enkelte ansatte reiser regelmessig i jobben, eller ikke.

Arbeidsgiver må gjøre en helhetsvurdering, og det er ganske vanskelig i mange tilfeller. Vårt råd er å ta utgangspunkt i stillingsgrupper og vurdere de samlet, slik at de som har omtrent samme type stilling i reiseomfang bør vurderes samlet sett. Da ser man på om stillingen medfører reising, og om det er regelmessig ikke sporadisk. Skriv gjerne ned vurderingene du gjør, slik at dere har noe å vise til skattemyndighetene dersom det blir en kontroll.

Her er oversikten over hvilke regler som gjelder for skattefri diettgodtgjørelse pr. 12.04.2018:

Dagsreiser

For at en arbeidstaker skal ha krav på skattefri diett på dagsreiser må følgende kriterier være oppfylt:

1) Godtgjørelsen skal utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i statlig regulativ:

  • reisen er på oppdrag fra arbeidsgiver
  • oppdragsstedet må være minst 15 km fra reisens utgangspunkt
  • reisens varighet er på minst 6 timer
  • det skal gjøres fradrag i dietten hvis måltider serveres/påspanderes
  • reiseregning leveres

Inntil statens satser for 2018 er ferdig forhandlet (se nedenfor) vil satsene fra 2017 legges til grunn. Det innebærer at det kan gis kr 289 for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 537 for reiser over 12 timer. Det skal gjøres måltidsfradrag i denne godtgjørelsen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

2) Skattyter er på en yrkesreise og påføres merkostnader til kost. Det vil si at utgifter til kost i seg selv ikke gir grunnlag for skattefri kostdekning. At det er en yrkesreise innebærer at

  • reisen er av ikke-fast, eller sporadisk, karakter der muligheten for å planlegge dagen med tanke på måltider ikke er tilstede
  • reisen anses som en yrkesreise etter bestemmelsene i forskrift til skatteloven (FSFIN) § 6-44-13

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser.

Vilkårene i 1) og 2) må altså være oppfylt for at trekkfri dagdiett skal kunne utbetales. Dette innebærer at hver enkelt arbeidsgiver, i større grad enn tidligere, må gjøre en konkret helhetsvurdering av hvorvidt den enkeltes arbeidssituasjon er slik at den gir rett til trekkfri diett eller ikke.

Overnattingsreiser

Ved overnattingsreiser er det faste trekkfrie satser som gjelder.

  • Ved overnatting på hotell i Norge, kan det gis en trekkfri diett på kr 569 pr. døgn. Ved opphold på hotell i utlandet, kan det gis trekkfri diett etter satsene i statens særavtale. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis frokost uten beløpsbegrensning.
  • Ved opphold på pensjonat og andre steder der det ikke kan tilberedes og oppbevares mat, kan det gis en trekkfri diett på kr 159 pr. døgn. Satsen gjelder både i Norge og utlandet. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis fri kost uten beløpsbegrensning.
  • Ved overnatting i leilighet, hybel, brakke, privat og andre steder der det kan tilberedes og oppbevares mat, kan det gis en trekkfri diett på kr 88 pr. døgn når arbeidstaker er på yrkesreise. Satsen gjelder både i Norge og utlandet. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis fri kost uten beløpsbegrensning. Dette gjelder ikke pendlere.

Det skal gjøres måltidsfradrag i denne godtgjørelsen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Statens satser

Alle ansatte i staten har rett på godtgjørelser etter statens satser. For å slippe å gjøre egne forhandlinger om satser, har også en stor andel private arbeidsgivere forpliktet seg til å betale godtgjørelser etter statens satser. Disse pleier å være avklart før nyttår, men for 2018 er satsene enda ikke ferdigforhandlet.

Forhandlingene om en ny særavtale har gått til tvisteløsningsnemnd. Denne vil starte forhandlingene 19. april. Inntil denne nemnda har kommet frem til nye satser og bestemmelser skal 2017-satser benyttes.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: