Du må tåle konflikter på jobben

Og arbeidslivet bør legge mye større vekt på verdien av uenighet, mener forsker.
mandag 6. august 2012
Lesetid: 2 Minutter

Konflikter fra tid til annen på en arbeidsplass er uunngåelige. Men ifølge forsker Solfrid Mykland ved Norges Handelshøyskole (NHH), er de også nødvendige.
- Vi lærer og utvikler oss gjennom konflikter. Et slikt syn på konflikter gjør at de kan regnes som en viktig ressurs, ikke bare i livet generelt, men også i organisasjons- og ledelsessammenheng spesielt, sier Mykland til forskning.no

60 prosent mislykkes i konflikthåndtering

Hun har forsket på mekling og ledelse ved NHH og sier at det er viktig at ledere forholder seg til konflikter på en bevisst og konstruktiv måte.

En tidligere studie gjort ved NHH viste at hele 60 prosent av norske ledere følte at de ikke klarte å ta tak i konflikter på en god måte, selv om de samtidig innrømmet at konflikthåndtering er en viktig del av jobben deres.

En konflikt kjennes ofte ubehagelig, men Mykland mener uenighet og ulikhet kan skape positive effekter.

- Det at vi to er uenige om en sak, kan gjøre at vi får ny innsikt i problematikken. Vi diskuterer: Hvorfor mener du det, og hvorfor mener jeg det? Hva er det som gjør at vi er så uenige om dette?

Dersom ingen griper inn i en konflikt, kan den utvikle seg som beskrevet i konfliktmodellen «Konflikttrappen»:

Trinn 1: Vi vil ikke det samme, og vi står dermed i veien for hverandre når vi prøver å oppnå noe som er viktig for oss.

Trinn 2: Personifisering. Vi glemmer selve saken og begynner å anklage den andre for å være problemet.

Trinn 3: Problemet ekspanderer. Vi begynner for eksempel å trekke inn andre forhold som har vært utfordrende tidligere.

Trinn 4: Samtalen oppgis. Vi slutter å kommunisere direkte, for det nytter jo ikke likevel. På dette trinnet begynner man å søke allierte.

Trinn 5: Fiendebilder. Man begynner å se på den andre som fienden, og det utvikler seg et «oss mot dem»-forhold. Konflikten tar nå svært mye oppmerksomhet hos de som er en del av den.

Trinn 6: Åpent fiendskap. Her er man klart og tydelig fiender, og man forsøker å skade hverandre dersom man kan, enten med ord eller handlinger.

Trinn 7: Krig. Her er krigen et faktum, og målet helliger middelet. Sameksistens er her umulig, og det er på dette stadiet at man får bombinger, skilsmisser, oppsigelser eller gettodannelser.

- Legg vekt på uenighet

For å løse konflikten mener Mykland det er viktig at man får avklart hvor partene befinner seg i konfliktutviklingen, slik at man vet hva man har å jobbe med.

– Jeg synes arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn, sier Mykland.

– Jeg tror et større fokus på ulike måter å håndtere konflikter på vil være svært nyttig for de fleste bedrifter. Konflikter som håndteres på konstruktive måter, gir jo nettopp mulighet for utvikling og kreativitet, avslutter Mykland.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: