Dette blir pensjonistenes nye skatt

Pensjonsreformen fører til store forandringer i skattesystemet for pensjonister.
mandag 20. september 2010
Lesetid: 1 Minutt

Skattereglene bør endres for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe etter fylte 62 år, skriver Regjeringen.no.

Med dagens regler fører skattebegrensningsregelen til at pensjonister som vil øke arbeidsinnsatsen blir skattlagt hardere enn vanlige lønnstakere. Dermed lønner det seg å ta ut litt pensjon, og samtidig redusere arbeidsinnsatsen.

Dette innebærer regelendringene
• Skattebegrensningsregelen byttes ut med skattefradrag for alders- og AFP-pensjonister
• Særfradrag for alder oppheves
• Trygdeavgiften for pensjonsinntekt økes
• Minstefradraget for pensjonsinntekt blir likt som for lønnsinntekt
• Inntil videre får uførepensjonister og mottakere av visse behovsprøvde ytelser videreført skattebegrensningsregelen, men ikke lenger med samlet beregning for ektefeller

Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt vil bli årlig fastsatt av Stortinget. Minstepensjonister skal ikke betale skatt. Andre pensjonister vil få fradraget gradvis avkortet.

Vinnere og tapere
Det store spørsmålet er jo hvem som taper og vinner på endringene.

Fjerning av særfradrag for alder og økning av trygdeavgiften begrunnes med behovet for å finansiere deler av skatteletten som regelendringene innebærer.

I følge pressemeldingen vil alle pensjonister med under 300.000 kr i bruttoinntekt tjene på endringene - det vil si rundt 2 av 3 pensjonister. Mens AFP-pensjonister i snitt vil tjene 2.900 kr, vil alderspensjonister bare tjene 1.300 kr. De nye reglene vil gjelde alle nåværende og kommende pensjonister, med virkning fra 1. januar 2011.

Infotjenesters yter support til arbeidslivet om pensjonsreglene gjennom abonnementstjenesten Pensjoner og AFP.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: