Dette betyr pensjon for deg

Pensjon er mer enn bare alderspensjon, understreker pensjonsekspert Alexandra Plahte.
mandag 20. august 2012
Lesetid: 3 Minutter

– Pensjon er i fokus som aldri før. Endringene er mange og informasjonsbehovet stort. Mange opplever imidlertid pensjon som både kjedelig og komplisert, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte til Infotjenester.no.

Hun regnes som Norges fremste ekspert på pensjon og holder i høst pensjonskurs over hele landet for Infotjenester. Gjennom samtaler med hundrevis av arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge, oppfatter Plahte at mange rett ot slett ikke aner hvor de skal gå når de har spørsmål om pensjon, eller hva de skal spørre om.

– Når man i tillegg stadig leser om fallgruber og feilutbetalinger, sier det seg selv at mange blir frustrert og oppgitte, forteller Plahte.

Hva betyr endringene?

Ny folketrygd og fleksibel alderspensjon medfører nye valgmuligheter og en helt ny tankegang: Pensjon er ikke lenger et spørsmål om når vi ønsker å gå av med pensjon, men når vi ønsker å ta ut vår pensjon.

– De fleste jeg møter er i all hovedsak opptatt av èn ting; Hva betyr alle endringene for meg og min lommebok? Hvilke ulike alternativer står jeg overfor og hva er de økonomiske konsekvensene basert på min livssituasjon og min privatøkonomi?

Hvorfor bry seg om pensjon?

Brorparten av norske arbeidstakere har ikke startet nedtellingen til formiddager på den lokale bakeren, vinterhus i Spania og bingo midt på dagen. Men Plahte mener også de unge arbeidstakerne, må undersøke hvilke pensjonsordninger de har, og hva de ønsker å ha.

– Jeg vet ikke hvor ofte jeg møter unge mennesker som lurer på hvorfor de skal bry seg om pensjon. Alderdommen ligger jo så langt frem i tid, sier Plahte.

- Dersom man kun tenker på pensjon som alderspensjon, er dette i og for seg riktig. For mange er alderdommen – i antall år – langt frem i tid, og det finnes mange måter å spare på. Utdanning er en form for investering, og nedbetaling på boliglån er en av mange spareformer. Men pensjon er mer enn bare alderspensjon. Hva om noe uventet skulle inntreffe i morgen? Uførepensjon og etterlattepensjon er også pensjon. Pensjon angår faktisk alle, understreker Plahte.

Pensjonens tre pilarer

Uavhengig av om pensjon er relatert til alder, langvarig sykdom eller død, kan inntekten komme fra tre kilder: Folketrygden, arbeidsgiver og private ordninger. Disse omtales ofte som de tre pilarene for inntektssikring.

– Vår erfaring er at alt for mange begynner med den siste pilaren. Men før man kan ta stilling til om man trenger private ordninger eller ei, må man ha oversikt over hva man antas å få fra de to første pilarene. Tjenestepensjonen er ofte lite synlig, men ofte det mest kostbare og verdifulle godet utover ordinær lønn, sier Plahte.

På nettstedet norskpensjon.no kan du få en samlet oversikt over det du sannsynligvis kommer til å få av pensjonsutbetaling fra både folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Gi tidlig tilbakemelding

Også for arbeidsgiver er det viktig at ansatte kjenner de økonomiske konsekvensene av aktuelle valg. Først når ansatte har fått tallfestet netto-konsekvenser av aktuelle alternativer, har de et tilstrekkelig grunnlag for å kunne melde tilbake til arbeidsgiver når det gjelder tanker om fremtidig yrkeskarriere versus hel-/delvis fratreden.

– For arbeidsgiver som skal legge riktig personalkabal, sier det seg selv at tilbakemelding fra ansatte på et tidlig tidspunkt er viktig. Med nytt regelverk og derigjennom en rekke ny kombinasjons-muligheter, er det ikke overraskende at mange (arbeidsgivere så vel som ansatte) opplever individuell uavhengig pensjonsrådgivning som et av de viktigste seniortiltakene i bedriften, sier Plahte.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: