Denne arbeidstidsregelen misforstår nesten alle

Reglene for arbeidstid er komplisert, og mange har problemer med å forstå reglene. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid skiller seg ut som noe mange har problemer med.
schedule onsdag 29. januar 2020

Simployer inviterte for noen uker siden sine lesere til å svare på en test med 16 spørsmål om regelverket for arbeidstid med litt ulik vanskelighetsgrad.

Resultatene fra denne testen bekrefter at dette regelverket er komplisert; for på nesten alle spørsmålene har rundt halvparten av deltakerne svart feil. Samtidig har Veireno-saken, der lagmannsretten idømte daglig leder fengselsstraff for brudd på overtidsreglene, vist at risikoen ved å gjøre feil kan være store. Dommen fra lagmannsretten er anket og ankesaken behandles av Høyesterett i disse dager. 

Mange bommer på gjennomsnittsberegning

I Simployer sin test er det spørsmålet om reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid aller flest har svart feil på, nærmere bestemt 74 %.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier hun ikke er overrasket over at mange gjør feil her.

— Selv om de fleste arbeidsgivere vet at det er regler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, er det svært mange som ikke har oversikt over de timegrensene som gjelder. Mange synes også det er vanskelig å forstå at det er den alminnelige arbeidstiden som kan gjennomsnittsberegnes og at overtid kan komme i tillegg, sier Schie-Veslum.

Fleksitid er gjennomsnittsberegning

Simployers jurist trekker frem fleksitid, som kanskje er den vanligste formen for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

— Mange vet nok ikke at fleksitid, der arbeidstaker kan jobbe ekstra i noen perioder og mindre i andre, er en form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Fleksitid forutsetter dermed at det er inngått en skriftlig avtale om dette, og arbeidstid som går ut over de timegrensene som følger av arbeidsmiljøloven vil være overtid, selv om det er arbeidstaker som ønsker å jobbe flere timer.  Hvor mange timer det kan avtales å jobbe innenfor en fleksitidsordning vil være avhengig av om avtalen er inngått med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgt i en fagforening, sier Schie-Veslum.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter