Brukt opp omsorgsdagene ved barns sykdom?

Influensaperioden er i anmarsj og økt fravær av ansatte kan føre til utfordringer. Det er viktig å huske på at reglene for egenmeldinger er forskjellig ved egen og barns sykdom.
tirsdag 11. januar 2011
Lesetid: 1 Minutt

Ansatte med 1-2 barn har rett til omsorgspenger inntil 10 dager per kalenderår ved barn eller barnepassers sykdom. Dersom arbeidstaker har tre barn eller flere, foreligger rett til inntil 15 dager. Retten gjelder til og med det året som barnet fyller 12 år. Antall dager og aldersgrensen kan utvides ved kronisk sykdom eller funksjonshemminger.

Dersom barnet blir langvarig syk i begynnelsen året, slik at de fleste eller alle omsorgsdagene blir brukt opp, har arbeidstaker ikke noen muligheter for utvidet antall dager utover de fastsatte. Dersom barnet skulle blir sykt flere ganger i løpet av kalenderåret, slik at arbeidstaker har behov for å være hjemme for å passe sykt barn, må fraværsbehovet løses ved hjelp av avspasering, feriedager eller velferdspermisjon uten lønn.

- Det er viktig for arbeidsgivere og ansatte å huske forskjellene i egenmeldinger ved egen sykdom og barnets sykdom. Forskjellen er altså at egenmeldinger ved barns sykdom følger kalenderåret, mens egenmeldinger ved egen sykdom er løpende 12 måneder, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm. 

Krav til dokumentasjon

Arbeidstaker kan i utgangspunktet dokumentere fravær på grunn av sykt barn med egenmelding. Med andre ord har arbeidstaker inntil 10 eller 15 egenmeldingsdager pr. kalenderår. Flere hvis det foreligger utvidet rett.

- Dersom barnet er sykt mer enn tre dager i sammenheng, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra 4. fraværsdag. Det må da fremlegges legeerklæring på at barnet eller barnepasser er syk. Det er ikke arbeidstaker selv som skal bli sykmeldt på grunn av fraværsbehovet, avslutter Brostrøm.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: