Betyr vikarbyrådirektivet noe for meg?

Mange tror vikarbyrådirektivet kun berører vikarbyårene. Det er ikke riktig.
mandag 5. november 2012
Lesetid: 2 Minutter

Direktivet berører i høy grad også alle de virksomhetene som leier inn arbeidstakere fra vikarbyråer/bemanningsforetak. Og dem er det mange av i norsk arbeidsliv.

I januar 2013 trer det omstridte vikarbyrådirektivet i kraft i Norge. Hovedprinsippet i det er at innleide skal likebehandles med ansatte i innleiebedriften. Det innebærer at de skal ha minimum de samme arbeids- og ansettelsesvilkår som de ville hatt dersom de var ansatt direkte i bedriften for å utføre det samme arbeidet. Det betyr i praksis at de har krav på de samme rettighetene tilknyttet lønn, arbeidstid, overtid, pauser, hvileperioder, nattarbeid, ferie og kompensasjon på helligdager som ansatte i bedriften de er innleid hos.

Du har et solidaransvar
Dette prinsippet er en klar innstramming i forhold til dagens diskrimineringsregler.

Reglene vil gjelde både for private bedrifter og offentlig sektor ved innleie av arbeidskraft både fra norsk og utenlandske vikarbyråer som opererer i Norge.

Det er vikarbyårene som har arbeidsgiveransvaret for sine ansatte og også plikten til å etterleve reglene om likebehandling. Men dersom denne plikten ikke etterleves, kan innleier bli solidarisk ansvarlig for betaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring. Disse reglene om solidaransvar gjelder først fra 1. juli 2013, et halvt år etter at vikarbyrådirektivet trer i kraft.

Men det betyr altså at dersom din bedrift for eksempel leier inn en vikar fra Adecco, Manpower, Proffice eller et annet vikarbyrå i en periode, så må dere som innleiere forsikre dere om at vikaren blir likebehandlet med ansatte i bedriften deres når det gjelder blant annet lønn, feriefritid, feriepenger, fridager og helligdagstillegg.

Det kommer også nye regler om opplysningsplikt og innsynsrett i forholdet mellom utleier og innleier. Det innebærer at både utleier og innleier må utarbeide rutiner for å unngå at unødvendige kostnader påløper.

Kurs over hele landet
Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til de nye reglene i vikarbyrådirektivet? Da er du ikke alene! I Infotjenester opplever vi nå et rekordhøyt trykk på mitt kurs "Arbeidsmiljøloven" etter at arbeidslivet har begynt å forstå omfanget av de nye reglene. Kurset holdes i november, desember og januar i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

I tillegg til de nye reglene i vikarbyrådirektivet, vil jeg også gå gjennom temaer som arbeidsgivers styringsrett, oppfølging i prøvetiden, overtid og arbeidstidsbestemmelser og mer. Kurset er også godkjent etterutdanning for regnskapsførere og revisorer. Her kan du sikre deg en plass du også.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: