Arbeidstid: 84 timer per uke!

Det er maksimal arbeidstid for operatører på oljeplattformer i Nordsjøen med hjemmel i rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten). Imidlertid er normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 40 timer per uke for de som jobber på dagtid uten helgearbeid
onsdag 2. mars 2011
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Det har vært mye skriverier om arbeidstid i forbindelse med sakene som har kommet frem i pressen om drift av sykehjem. Enkelte skal ha jobbet langt utover det som er avtalt og lovlig. I Norge er det arbeidsmiljøloven som setter rammene for hvor lenge en ansatt kan jobbe, men det finnes muligheter for å gjøre unntak fra loven. Disse kan du lese om nederst i artikkelen.

I arbeidsmiljøloven står det at standard arbeidstid er ni timer per 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager for personer som jobber dagtid.
For de som jobber skift, turnus og søndagsarbeid, er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid:
• 38 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager)
• 36 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom)

Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale, for eksempel 37,5 timer pr. uke.
Vi må også huske på at arbeidstiden kan gjennomsnittsbregnes etter arbeidsmiljøloven § 10-5.

Unntakene fra loven
En rekke yrkesgrupper har avtaler som unntar de fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Enten helt eller delvis gjennom egen forskrift. Disse yrkesgruppene kan være ansatte ved institusjoner som har særlig omsorgs- eller behandlingsoppgaver for personer med rus eller adferdsproblemer, politiet, kirketjenere, og personell i utenriksstasjonene under Utenriksdepartementet.

Over 10 000 medlemmer
Det er også gitt avvik fra loven for fagforeninger med landsdekkende avtaler og over 10 000 medlemmer. "... kan inngå avtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeidstid for sine medlemmer uten hinder av reglene i arbeidstidskapittelet. Dette betyr at de kan inngå avtaler ut over de fleste grensene som er satt i loven. Arbeidstidsordningen skal uansett være forsvarlig," skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Dette skjer blant annet i avtalene mellom NHO/Oljeindustriens Landsforening og LO/Industri Energi som er en tariffavtale som omhandler fagorganiserte operatører på norsk sokkel i Nordsjøen .
Her er den alminnelige arbeidstiden blant operatører avtalt til å være 12 timer i døgnet og 33,6 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode på høyst et år. Det betyr at en oljeoperatør som jobber skift over en periode på 14 dager, kan jobbe i til sammen 168 timer i denne perioden. Vedkommende har da normalt 3 uker fri etter arbeidsperioden. Gjennomsnittstallet pr uke blir derfor 33,6 timer når man deler 168 timer på fem uker.

Bli abonnent på oppslagsverket Arbeidsmiljøloven og vær oppdatert til enhver tid. Du får og e-post ved viktige endringer og kan ringe oss eller sende epost ved fagspørsmål. Du kan prøve gratis her!


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: