Aktiv sykmelding foreslås avviklet

Blir ekspertutvalgets forslag om tiltak for å redusere sykefraværet gjennomført, blir det slutt på ordningen med aktiv sykmelding. Det foreslås at ordningen med gradert sykmelding skal benyttes på alle tilfeller hvor ansatte kan utføre en eller annen form for aktivitet i sykmeldingsperioden.
torsdag 11. februar 2010
Lesetid: 2 Minutter

I dag fullfinansierer NAV sykefraværet til arbeidstakere som går på aktiv sykmelding. Hvis ordningen forsvinner og de nye forslagene blir gjennomført kan denne regningen bli løftet over på arbeidsgiver, ved at sykmeldte som utfører andre aktiviteter enn eget arbeid i stedet går over på gradert.

I forslaget fra ekspertgruppen heter det nemlig at sykmeldte, etter 8 ukers fravær, i hovedsak skal over på gradert sykmelding og utnytte sin såkalte restarbeidsevne. Hvis dette ikke er mulig og arbeidstakeren blir helt borte fra jobb, må arbeidsgiver finansiere 20 prosent av sykelønnen.

- Dette har vi ikke rukket å se på ennå, men vi har notert oss punktet nå, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.

Mer gradert sykmelding
- Aktiv sykmelding er en ordning som gjør at ansatte som blir sykmeldt likevel får et tilbud om jobb, etter at gradert sykmelding er vurdert. Forutsetningen er at arbeidet ikke er det samme som man vanligvis har. Aktiv sykmelding kan tilbys fra dag 1, slik ordningen virker i dag, men etter arbeidsgiverperioden på 16 dager er det NAV som finansierer dette. Nå kan det se ut som ordningen forsvinner til fordel for ytterligere bruk av gradert sykmelding i stedet. Det betyr at man tar vekk selve ordningen aktiv sykmelding, men ikke muligheten til å gjøre noe annet mens man er delvis sykmeldt. Forskjellen nå kan bli at det er arbeidsgiver som må finansiere løsningen, iallfall ser det slik ut i følge forslaget fra ekspertgruppen, sier juridisk rådgiver hos Infotjenester Atle Torp. Han synes det er rart NHO ikke har reagert på dette.

Tette forhandlinger
- Det er fordi vi ikke var klar over det, men nå er det notert. Vi har ikke kommet så langt at vi har kunnet regne på alle enkeltelementene i forslaget fra ekspertgruppen ennå, da vi er midt i en slags ryddeprosess. Det er hektisk møtevirksomhet både internt og med arbeidstakerorganisasjonene for å rydde unna alt det ukompliserte, og identifisere hva som må være med sett fra begge parter. Vi rydder også internt for å sortere ut hva som er viktig for oss, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO Arbeidsliv.

Hun tror det er mulig å komme frem til en avtale med de forslagene som ligger på bordet.

- Det kan se ut til at ekspertutvalget har falt ned et sted mellom regjeringens og arbeidsgivers ønsker, og vi tror derfor det er mulig å komme frem til et dokument man kan samle seg om. Det er ulemper og fordeler med alt, og det må begge parter akseptere, sier Teig som innser at partene har dårlig tid.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: