Aksjeselskap er en mer ryddig selskapsform!

Det mener rådgiver Oddrun Skår Hansen hos Infotjenester AS som tror det blir færre enkeltpersonforetak og flere aksjeselskaper som følge av de foreslåtte endringene i aksjeloven.
onsdag 19. januar 2011
Lesetid: 2 Minutter

Næringsminister Trond Giske og regjeringen fortsetter sitt arbeid med å gjøre hverdagen enklere for de små bedriftene. Tidligere har regjeringen fremmet lovforslag om at små aksjeselskaper aktivt kan fravelge revisjon. OBS! Forslaget er ikke vedtatt og dagens regler gjelder fortsatt.

Nå kan det bli enda enklere for små aksjeselskaper. I forslaget til ny aksjelov, som nå er ute på høring, ønsker man å redusere innskuddet til aksjekapitalen.
Skår Hansen tror dette vil føre til færre enkeltpersonforetak.
- Det kan nok bli færre NUF (Norsk Utenlandsk Foretak), men også færre enkeltpersonforetak og flere aksjeselskap dersom dette forslaget blir vedtatt i Stortinget. Aksjeselskapsformen er en ryddigere selskapsform enn enkeltpersonforetakene, mener Skår Hansen.

Den foreslåtte endringen i kravet til aksjekapital fra dagens 100.000 til 30.000 kroner i fremtiden, tror Skår Hansen er en sterk medvirkende årsak til at flere ønsker å velge aksjeselskapsformen.
- Det er mange enkeltpersonforetak og NUF som ikke har hatt et like stort kapitalbehov som det nåværende aksjelov krever. Nå vil den være tilpasset kapitalbehov i de små selskapene, sier Skår Hansen.

Nye utbytteregler
Et resultat av lovforslaget som er ute til høring, er at den budne egenkapitalen blir mindre. Overkursfondet som i dag er bunden egenkapital, skal i fremtiden være fri og kan dermed deles ut i utbytte. Også utbyttereglene foreslås endret i forslaget til ny aksjelov.
- Dagens regelverk har regnskapstekniske begrensninger for hva som kan settes av til utbytte, men med et tilleggskrav om at det ikke kan settes av mer enn det som er forsvarlig. I det nye kravet vil det fortsatt være regnskapstekniske krav til egenkapitalens størrelse, men tilleggskravet til forsvarlig egenkapital er utvidet med at det også skal være tilstrekkelig likviditet igjen i selskapet, sier Skår Hansen.

Personlige kausjonister
I forslaget til ny aksjelov legges det opptil at selskapet ikke trenger en daglig leder. Det betyr at styrets rolle og ansvar blir enda tydeligere. I tillegg kan styret bestå av en eller to personer.
- Forslaget vil gi større fleksibilitet ved organiseringen av selskapets ledelse, og gi mulighet til å tilpasse styresammensetningen til det enkelte selskaps behov, skrives det i lovforslaget.
For at långiverne skal sikre sine lån, kan den nye aksjeloven og endringen i revisorplikten, føre til at aksjonærene i aksjeselskaper etter det nye forslaget, blir kausjonister.
- Jeg vil tro at bankene vil kreve personlig kausjon fra aksjonærene i enda større grad enn tidligere, sier Skår Hansen. I hvert fall i oppstartsfasen dersom de velger å legge seg på minstegrensen for aksjekapital.

Fornøyd minister
Næringsminister Trond Giske er fornøyd med de siste ukers fokus på endringer i næringspolitikken.
- Regjeringens avvikling av revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene innebar en stor forenkling. Vi ønsker ytterligere tiltak for å gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Forslagene i utredningen om aksjeloven er viktige innspill i det arbeidet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Bli abonnent på Faghjelp Bokføring og årsoppgjør og vær oppdatert til enhver tid. Du får og e-post ved viktige endringer og kan ringe oss eller sende epost ved fagspørsmål. Du kan prøve gratis her!


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: