Advarer mot egne regler for politikere

Stortingspolitikerne har så spesielle jobber at de trenger egne skatteregler for reiser til hjemfylket, mener presidentskapet på Stortinget. Infotjenesters eksperter mener det er en skummel tilnærming, og advarer mot reglene som vil gi politikerne en stor skattefordel.
fredag 24. mai 2013
Lesetid: 2 Minutter

Stortingets presidentskap har bedt regjeringen om å endre reglene for reisene stortingsrepresentantene gjør mellom sitt hjemsted og Stortinget. Dette er reiser som blir betalt av Stortinget. De mener at alle reiser stortingsrepresentantene gjør mellom Stortinget i Oslo og hjemstedet må behandles som tjenestereiser, og ikke som besøksreiser til og fra hjemmet.

En slik endring vil innebære at stortingsrepresentantene får en skattefordel, i tillegg til at de kan få dekket et større beløp når de reiser med bil.

Tjenestereiser skattefrie

Den skattemessige forskjellen på en tjenestereise og en besøksreise mellom hjem og arbeidssted er betydelig. Når en arbeidstaker er på tjenestereise, kan arbeidsgiver dekke kost, losji og reise i sin helhet, uten at arbeidstaker må skatte av fordelen. I tillegg kan arbeidsgiver dekke parkering på for eksempel en flyplass skattefritt, når det er snakk om en tjenestereise. Også satsen for godtgjørelse når man kjører egen bil er høyere for tjenestereiser. Da kan arbeidstaker få dekt 4,05 kr pr km skattefritt.

Når hovedformålet med reisen er å besøke hjemmet, er skattereglene strengere. Da gis det bare fradrag for den delen av kostnadene som overstiger 13.950 kr, og kilometerdekningen for bruk av egen bil er begrenset til 1,50 pr km. Det må også betales skatt for parkering under slike besøksreiser.

Spesielle jobber

Bakgrunnen for forslaget er at presidentskapet på Stortinget mener det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid når representantene reiser til sitt hjemfylke.

I sin innstilling skriver de at representantene representerer sitt distrikt, og derfor har en utstrakt reisevirksomhet i eget distrikt under hele stortingsperioden. De mener reisen til hjemstedet ofte har delt formål, både å besøke familien og å delta i møtevirksomhet og arrangementer i hjemfylket som følge av stortingsvervet. Derfor ønsker de at alle reiser skal behandles som tjenestereiser, med de fordelene det gir.

Advarer mot forslaget

Infotjenesters lønn- og skatteekspert Øivind Elvestad, advarer mot forslaget.

- Å lage egne skatteregler for stortingsrepresentantene er en skummel tilnærming. Det er forholdsvis vanlig at arbeidstakere i kortere eller lengre perioder beordres til å arbeide ved avdelingskontorer eller andre steder i landet. Når disse reiser hjem i helgene vil mange være innom kontoret for å utføre ordinært arbeid der, delta i møter ol.

Elvestad er derfor ikke enig i at representantenes situasjon er så mye annerledes enn andre skattyteres situasjon. Det er mange yrkesgrupper som har sine spesielle situasjoner, men vi kan ikke lage egne regler for alle grupper, sier Elvestad.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: