20 000 nye pensjonister tjener fett

Mer enn 24 000 arbeidstakere mellom 62 og 66 år har hittil i år valgt å ta ut pensjon og arbeidsinntekt samtidig. Av disse tar nær 20 000 ut hele pensjonen i tillegg til inntekten. Mange av våre nye pensjonister tjener fett, med andre ord.
torsdag 22. september 2011
Lesetid: 2 Minutter

24 000 tilsvarer imidlertid ikke mer enn 12 prosent av samtlige i den aktuelle aldersgruppen som kunne tatt ut tidlig pensjon, og mer enn 72 prosent er menn. Forklaringen kan være at mange kvinner har arbeidet for lite eller for kort periode og derfor ikke oppfyller kravet for tidlig uttak.


Fleksibelt
Det er de nye pensjonsreglene, gjeldende fra 1. januar 2011, som har gjort det mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting. Man kan altså fortsette i full jobb mens man tar ut full pensjon fra 62 år. Men pensjonspotten man har opparbeidet seg er ment å dekke beregnet gjenstående levetid, og velger man å begynne uttaket tidligere enn 67 år blir utbetalingen beregnet over flere år og årlig utbetaling dermed lavere. Men det er ingenting i veien for å fortsette i jobb også etter fylte 67 år, hvis arbeidsavtalen tillater det.Tvert imot er det noe av målsettingen med pensjonsreformen. Se saken: "Må man pensjonere seg?"

40 000 i måneden
I dag er det ikke uvanlig å ha en jobb der bruttolønnen ligger på 450 000 kroner. Velger man og ta ut full pensjon fra fylte 62 år vil brutto årsinntekt fort nærme seg 700 000 kroner. Med vanlig skattebelastning vil mange av de nye pensjonistene kunne bokføre 40-45 000 kroner netto på lønnskontoen hver eneste måned.

Hittil er det arbeidstakere fra bygge- og anleggsbransjen og industrien som har valgt å ta ut pensjon fra fylte 62 år.

Kan velge selv
De som velger å kombinere jobb med pensjon kan ta ut gradert alderspensjon på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Uttaksgraden vil kunne endres hver 12. måned. De som er født etter 1943 og dermed omfattes av ordningen, kan når som helst ta ut full alderspensjon eller stanse hele pensjonsuttaket. Etter første halvår 2011 har bare 4 500 av de nye pensjonistene mellom 62 og 66 år valgt gradert pensjon. Resten har full utbetaling.

Ved utgangen av juni 2011 var det 697 331 alderspensjonister i Norge. Det er 41 000 flere enn på samme tid i fjor.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: