102.000 bedrifter spørres aldri om sykefraværet

Bare 10.000 bedrifter må rapportere egenmeldinger, og småbedrifter spørres aldri.
fredag 12. mars 2010
Lesetid: 1 Minutt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) spør hver måned cirka 10.000 bedrifter om egenmeldt sykefravær, noe som danner en del av grunnlaget for den offisielle fraværsstatistikken i Norge. Bedrifter med færre enn fire ansatte blir imidlertid aldri spurt, og de er det flest av her i landet.

I stedet regner SSB med at de minste bedriftene har omtrent samme fraværsmønster som de i klassen over.

Foreløpig utgjør ikke egenmeldt fravær mer enn 0,8 til 1,3 prosent av det totale fraværet, avhengig av årstid, men andelen kan øke hvis forslaget fra ekspertutvalget om lengre egenmeldingsperiode blir gjennomført i 2011.

Bransjer unntatt
Tallene for det totale sykefraværet baserer seg på et register over alle sykmeldinger utfylt av leger, det såkalte Sykmeldingsregisteret, i tillegg til undersøkelsen blant de 10.000 bedriftene. I likhet med de minste bedriftene spør man heller aldri enkeltmannsforetak om egenmeldt fravær.

SSB har også unntatt en rekke bransjer fra undersøkelsen fordi det er problemer med å skaffe til veie pålitelig informasjon om egenmeldt sykefravær. Dette gjelder blant annet investeringsselskaper, olje-/gassutvinning og sjøtransport.

Når det gjelder statistikken over det egenmeldte fraværet er de 150 største selskapene i landet alltid med i undersøkelsen. Resten av bedriftene er et tilfeldig utvalg og totalt utgjør de 36 prosent av de ansatte i denne gruppen.

Ikke alltid sykefravær
En sykefraværsdag er i følge SSB en dag man normalt skulle vært på jobb, men ikke er det på grunn av sykdom. I en sykefraværsperiode teller ikke lørdager, søndager eller øvrige fri- og helligdager med. Er man syk, men jobber inn det tapte etterpå, skal dette føres på fraværsstatistikken. Er man ikke mer syk enn at man tar med seg arbeidet hjem noen dager, skal dette ikke føres, men regnes som arbeid ved hjemmekontor, opplyser SSB.

Bedriftene som er med i undersøkelsen får tilsendt skjemaet de skal fylle ut hvert kvartal. Gjennomsnittlig er hver virksomhet som blir trukket ut med i undersøkelsen i fire år.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: