Simployer Marketplace

Opplæring

Vi tilbyr systemopplæring i Simployer for administratorer og ledere. 

Når dere har tatt i bruk Simployer, er det viktig at de som skal bruke løsningen er godt rustet til dette, og føler seg trygge på det de skal gjøre.

Opplæringen kan, i tillegg til systemopplæringen, kombineres med faglig støtte fra våre juridiske rådgivere.