Simployer Marketplace

Konsulentbistand

Vi tilbyr hjelp og veiledning etter implementering av en eller flere moduler i Simployer*. 

Bruker dere Simployer optimalt, eller har dere behov for bistand fra konsulent til å se på hvordan dere bruker de ulike modulene?

Vi har erfarne, dyktige og dedikerte konsulenter som kan bistå dere. Våre konsulenter har lang erfaring med å implementere og veilede kunder i bruk av Simployer sine moduler.

* Dette gjelder bistand og tjenester som ikke inngår i tjenestene dere får fra vår Support.

Hva kan dere forvente av konsulentbistand fra Simployer

  • En konsulent ser på hvordan basen deres er i bruk og kommer med tips og råd på å bruke funksjonalitet bedre.
  • Konsulenten hjelper dere med å tenke nytt i forhold til bruken av Simployer, og se på synergier mellom ulike moduler.
  • Dere får veiledning i forhold til å gjøre endringer og forbedringer i de ulike modulene