Videokurs

Typiske misforståelser ved sykefravær

Rydd opp i “vedtatte sannheter” og reduser unødvendig fravær

Mange arbeidsgivere misforstår hva en sykmelding faktisk er, og hvordan fravær på sykmelding kan håndteres. Misforståelser medfører at arbeidsgiver blir passiv når en ansatt leverer sykmelding. Kurset gir deg oversikt over regelverket slik at du aktivt og effektivt kan ta tak i fraværet når du mottar en sykmelding. Du lærer også hvordan du kan starte sykefraværsoppfølgingen umiddelbart. 

Videokurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • At ansatte som er sykmeldt har plikt til å medvirke i sykefraværsoppfølgingen
  • At alle ansatte har plikt til å være i aktivitet så snart det lar seg gjøre
  • At gradert sykmelding er mer enn å bare utføre deler av sin normale stilling
  • At arbeidsgiver i kraft av styringsrett i stor grad kan bestemme hvordan det skal jobbes
  • At sykmelding ikke kan benyttes i vanskelige livssituasjoner
  • At ansatte som er 100% sykmeldt kan jobbe etter avtale med arbeidsgiver

Les mer

Kan ansatte som er sykmeldt 100% komme på jobb? Må arbeidsgiver legge til grunn en sykmelding fra legen eller kan arbeidsgiver gjøre endringer uten at dette avklares med legen? Hvem er det egentlig som bestemmer om man kan jobbe eller ikke når den ansatte blir sykmeldt. Hva er arbeidsgivers og ansattes plikter ved sykefravær? Hvilke krav kan arbeidsgiver stille og kan man egentlig sykmeldes ved sykdom i familien og ved problemer hjemme? 

 

På dette kurset rydder vi opp i det mange misforstår om sykefravær! 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.