Direktesendt kurs

Slik sier du opp ansatte som ikke gjør jobben sin

Prosessen, dialogen og jussen for leder og HR

Har du opplevd at en ansatt ikke utfører jobben som forventet og rett og slett ikke fungerer i sin stilling? Når kan du gå til oppsigelse, og hvilke mulighetsrom har du egentlig som arbeidsgiver? I dette kurset får du svar på nettopp det. Vi gir deg innføring i juridiske krav, prosedyrer og beste praksis, for å sikre en rettferdig og effektiv oppsigelsesprosess. Bli med, og unngå å gjøre kritiske feil i en krevende prosess! 

Direktesendt kurs

17.10.24 10:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som skal til for å gi oppsigelse i og etter prøvetiden
  • Om betydningen av god oppfølging av den ansatte
  • Når du kan gi advarsler og hvordan du bør utforme dem
  • Hvorfor grundige vurderinger og god dokumentasjon er avgjørende viktig
  • Om forskjellen på oppsigelse og avskjed
  • Hvilke regler som gjelder for drøftingsmøter

Les mer

Det er mulig å si opp en ansatt
Mange ledere og HR-medarbeidere tror at det nærmest er umulig å si opp en ansatt. Det stemmer ikke. Men det er avgjørende at du som arbeidsgiver gjør grundige vurderinger av om det foreligger saklig grunn til oppsigelse, og du må sørge for å gjennomføre en ryddig prosess i henhold til regelverket. Det innebærer at du har tilstrekkelig med dokumentasjon for å kunne underbygge dine påstander og at du etterfølger reglene for saksbehandling slik de beskrives i arbeidsmiljøloven.

 

Vi gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger!
I dette kurset lærer du hvordan arbeidsgiver bør håndtere ansatte når arbeidsprestasjoner ikke samsvarer med forventningene, og du lærer hvordan du kan bygge en solid sak gjennom oppfølging og grundig dokumentasjon. Ved oppfølging vil du kanskje oppdage at den ansatte endrer seg og at oppsigelse ikke lenger er nødvendig. Vi gjennomgår likevel de juridiske kravene som må innfris før du eventuelt kan gå til oppsigelse.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er leder med personalansvar eller HR-medarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).