Direktesendt kurs

Slik sier du opp ansatte som ikke gjør jobben sin

Veiledning for leder og HR - lær prosessen, dialogen og jussen

Kurset gir en grundig veiledning i håndteringen av oppsigelser der arbeidstaker ikke utfører jobben sin som forventet, og derfor ikke fungerer i stillingen. Kurset gir også en innføring i juridiske krav, prosedyrer og beste praksis for å sikre rettferdige og effektive oppsigelsesprosesser. Dermed settes du i bedre i stand til å unngå å gjøre kritiske feil i en krevende prosess.

Direktesendt kurs

12.03.24 10:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • At man kan gi oppsigelse i prøvetiden
  • Hvorfor grundige vurderinger og god dokumentasjon er avgjørende viktig
  • Forskjellen på oppsigelse og avskjed
  • Hvilke regler som gjelder for drøftingsmøte
  • Hvilke formkrav som må være oppfylt når man gir en oppsigelse

Les mer

Mange ledere og HR-medarbeidere har en oppfatning om at det nærmest er umulig å si opp en arbeidstaker. Det stemmer ikke. Men det er svært viktig at en gjør grundige vurderinger av om en har saklig grunn til å gå til oppsigelse, og at man sørger for å gjennomføre en riktig og ryddig prosess i henhold til regelverket. Det er også avgjørende at arbeidsgiver har dokumentasjon til å underbygge sine påstander og at arbeidsgiver har fulgt saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven.

I dette kurset ser vi på hvordan arbeidsgiver kan og bør håndtere arbeidstakere der arbeidsprestasjonene ikke er i samsvar med forventningene. Vi vil se på hvordan arbeidsgiver kan bygge en solid sak gjennom oppfølging og grundig dokumentasjon. Men også hvordan en grundig oppfølging kanskje kan føre til at arbeidstaker endrer seg og man ikke trenger å gå til oppsigelse. I tillegg vil vi gjennomgå de saksbehandlingsregler som gjelder i arbeidsmiljøloven.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).