Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter – pendling

Lær forutsetningene som må være på plass for å defineres som pendler, og hvilke kostnader arbeidsgiver kan dekke skattefritt for pendling innenlands.

I dette kurset lærer du hva som utgjør en pendler - sett opp mot sivilstand, bosted og arbeidssted og faktiske reiser til hjemstedet. Du lærer også reglene rundt fradragsrett og hvilke utgifter arbeidsgiver kan dekke uten beskatning.   

 

Vil du lære mer om reiseregninger og reiseutgifter? Da kan denne kursserien være aktuell for deg!

Direktesendt kurs

23.10.24 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som er definisjonen på en pendler
  • Hva som skal anses som merutgifter
  • Om avgrensning mellom pendling og yrkesoppdrag
  • Om arbeidsgivers utgiftsdekning av kost-, losji- og besøksreiser
  • Innrapportering på a-meldingen 

Les mer

På dette kurset lærer du hva som definerer en til pendler i forhold til sivilstand, bolig på bosted og arbeidssted og faktiske reiser til hjemstedet. Du lærer også reglene rundt fradragsrett og hvilke utgifter arbeidsgiver kan dekke uten beskatning.   

 

For å gi den som skal behandle reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i oktober 2024 fem forskjellige og frittstående, digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger. Hvert kurs omhandler sentrale emner relatert til reiseregninger og reiseutgifter og sendes direkte i løpet av to uker i oktober 2024. Hver modul varer 1 time. Kursene er i tillegg tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter direktesending.

Du kan velge å kun delta på enkeltkurs, men vi anbefaler at du tar hele serien. Både fordi det er et komplett opplæringsløp, og fordi du får en svært gunstig “pakkepris”.

NB: Er du abonnent på digitale kurs for lønn er alle enkeltkursene allerede inkludert. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen utvikles.

 

Alle direktesendingene arrangeres kl. 13.00 - 14.00 og består av følgende enkeltmoduler:

14. oktober:  Bilgodtgjørelse
16. oktober:  Diett på reiser uten overnatting, innland og utland
18. oktober:  Diett på reiser med overnatting, innland og utland
21. oktober:  Utlegg
23. oktober:  Pendling

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 timer skatt/avgift. Revisor: 1 timer skatt

Product instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.