Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter - utlegg

Lær om krav til dokumentasjon av reiseutgifter, hvilke utlegg som kan refunderes skattefritt og få tips til gode rutiner

I dette kurset lærer du hva den reisende skal levere av dokumentasjon når det søkes refusjon. Du lærer også hva den reisende faktisk kan kreve refundert skattefritt, og hva som eventuelt er skattepliktig. Du får også noen tips om hva som kan stå i virksomhetens reisepolicy!

Vil du lære mer om reiseregninger og reiseutgifter? Da kan denne kursserien være aktuell for deg!

Direktesendt kurs

10.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om arbeidstakers krav på diett etter statens satser
  • Hvor stor del av godtgjørelsene som kan utbetales trekkfritt for ulike døgn
  • Om reglene knyttet til måltidsfradrag
  • Om diettgodtgjørelse i utenlandsk valuta
  • Om særskilte regler for reiser som varer mer enn 28 døgn

Les mer

På dette kurset lærer du hva den reisende skal levere av dokumentasjon når det søkes refusjon. Du lærer også hva den reisende faktisk kan kreve refundert skattefritt, og hva som eventuelt er skattepliktig. Du får også noen tips om hva som kan stå i virksomhetens reisepolicy. 

For å gi den som skal behandle reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i april 2024 fem forskjellige og frittstående, digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger. Hvert kurs omhandler sentrale emner relatert til reiseregninger og reiseutgifter og sendes direkte i løpet av de 2 første ukene i april 2024. Hver modul varer 1 time. Kursene er i tillegg tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter direktesending.

Du kan velge å kun delta på enkeltkurs, men vi anbefaler at du tar hele serien. Både fordi det er et komplett opplæringsløp, og fordi du får en svært gunstig “pakkepris”.

NB: Er du abonnent på digitale kurs for lønn er alle enkeltkursene allerede inkludert. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen.

 

Alle direktesendingene arrangeres kl. 13.00 - 14.00 og består av følgende enkeltmoduler:

3. april:   Bilgodtgjørelse
5. april:   Diett på reiser uten overnatting, innland og utland
8. april:   Diett på reiser med overnatting, innland og utland
10. april:  Utlegg
12. april:  Pendling

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregning

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt

Product instructors

Kursholdere

Tor Arne Furuseth

Tor Arne Furuseth

Tor Arne startet som rådgiver hos Simployer 1998. Han har bakgrunn fra skatteetaten og er utdannet ved Skatteetatskolen og Universitetet i Oslo.