Direktesendt kurs

Reiseregninger – diett på reiser med overnatting, innland og utland

Lær om reglene for diett på reiser innenlands og i utlandet med overnatting etter statens satser og om skattereglene for slik diett.

I dette kurset lærer du hva den reisende kan kreve av diett på reiser både i Norge og i utlandet etter statens særavtaler for reise. Du lærer også hvordan arbeidsgivers dekning skal behandles med tanke på skatt, arbeidsgiveravgift og innrapportering. Hvordan skal dere som arbeidsgiver forholde dere til satser som nå er gitt i utenlandsk valuta? 

 

Vil du lære mer om reiseregninger og reiseutgifter? Da kan denne kursserien være aktuell for deg!

Direktesendt kurs

18.10.24 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om arbeidstakers krav på diett etter statens satser
  • Hvor stor del av godtgjørelsene som kan utbetales trekkfritt for ulike døgn
  • Om reglene knyttet til måltidsfradrag
  • Om diettgodtgjørelse i utenlandsk valuta
  • Om særskilte regler for reiser som varer mer enn 28 døgn

Les mer

På dette kurset lærer du hva den reisende kan kreve av diett på reiser både i Norge og i utlandet etter statens særavtaler for reise. Du lærer også hvordan arbeidsgivers dekning skal behandles med tanke på skatt, arbeidsgiveravgift og innrapportering. Hvordan skal dere som arbeidsgiver forholde dere til satser som nå er gitt i utenlandsk valuta. 

For å gi den som skal behandle reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i oktober 2024 fem forskjellige og frittstående, digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger. Hvert kurs omhandler sentrale emner relatert til reiseregninger og reiseutgifter og sendes direkte i løpet av to uker i oktober 2024. Hver modul varer 1 time. Kursene er i tillegg tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter direktesending.

Du kan velge å kun delta på enkeltkurs, men vi anbefaler at du tar hele serien. Både fordi det er et komplett opplæringsløp, og fordi du får en svært gunstig “pakkepris”.

NB: Er du abonnent på digitale kurs for lønn er alle enkeltkursene allerede inkludert. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen utvikles.

 

Alle direktesendingene arrangeres kl. 13.00 - 14.00 og består av følgende enkeltmoduler:

14. oktober:  Bilgodtgjørelse
16. oktober:  Diett på reiser uten overnatting, innland og utland
18. oktober:  Diett på reiser med overnatting, innland og utland
21. oktober:  Utlegg
23. oktober:  Pendling

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt

Product instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.