Direktesendt kurs

Opptjening og beregning av arbeidsgiverperioden

God kunnskap om reglene kan spare virksomheten for mange penger!

Sykdom er en del av livet, og en kan ikke rå over når sykefravær oppstår. Som arbeidsgiver må du likevel kunne vurdere om en ansatt med sykefravær faktisk har rett til sykepenger ut ifra lovens regler. God kjennskap til reglene for opptjening og beregning kan faktisk spare virksomheten for mange penger! I dette kurset lærer du hvilke regler som gjelder, og hvordan du avgjør om arbeidstaker fyller vilkårene for rett til sykepenger.

Direktesendt kurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som er reglene for opptjeningstid
  • Hvordan du dokumenterer sykdom eller skade korrekt
  • Hvordan du beregner arbeidsgiverperioden
  • Hvorfor kjennskap til reglene og riktig beregning kan være besparende for virksomheten
  • Om viktigheten av å kjenne til forskjellene mellom lov og avtale
  • Hvordan du skal vurdere flere ulike praktiske caser

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider eller HR-medarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.