Direktesendt kurs

Kursserie: Merverdiavgiften 2024

Kurset er inndelt i 6 moduler, som arrangeres i mai. Alle à 1 ½ timers varighet fra Kl 09.30-11.00.

Hver modul omhandler sentral tematikk innen mva-området, og har viktige læringspunkter innen et utfordrende fagfelt. Modulene er tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter hver enkelt direktesending.

Den første modulen 6. mai tar for seg Skatteetatens mva-melding, som kom i 2022. Målet med meldingen er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger. Få oversikt over alle opplysninger som skal med!

Modulen 7. mai tar for seg merverdiavgift ved import av varer. Kurset tar for seg hele prosessen fra varene kommer inn i landet, via beregning og rapportering av mva, til avgiften er bokført i regnskapet og rapportert.

Den 8. mai går vi i dybden om utfaktureringen skal være med eller uten mva. Det er et stort og komplisert regelverk som ligger til grunn. Denne modulen tar for seg vurderingen i forbindelse med registrering i mva-registeret, samt avgrensningene mellom avgiftspliktig, fritatt og unntatt omsetning.

14. mai er dedikert til fradragsmuligheter, slik at du ikke går glipp av fradrag, men heller ikke krever mer enn det man har rett til. Du lærer også om hvilke krav som stilles til dokumentasjon.

Modulen 15. mai gjør dypdykk i problematikken relatert til hvordan man beregner moms ved viderefakturering. Skal du anse viderefakturering som utlegg, kostnadsdeling eller omsetning? Denne modulen gir deg svarene.

Den siste modulen 16. maier dedikert de vanskelige reglene om moms ved utleie av fast eiendom. Selv om du kun fremleier et lite lokale rammes du av de samme reglene. Det er derfor viktig for mange få innsikt.

Direktesendt kurs

06.05.24 09:30 9 timer (6x1,5) Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 5 990,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Product Program

Ny MVA-melding - direktesending 06.05.2024

Innførselsmerverdiavgift - direktesending 07.05.2024

Utgående merverdiavgift – direktesending 08.05.2024

Fradragsrett for inngående merverdiavgift – direktesending 14.05.2024

Merverdiavgift ved viderefakturering – direktesending 15.05.2024

Merverdiavgift ved utleie av fast eiendom – direktesending 16.05.2024

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9 timer skatt/avgift. Revisor: 9 timer skatt.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.