Direktesendt kurs

Kursserie: Merverdiavgift

Kurset er inndelt i 6 moduler, som arrangeres fra midten av november til begynnelsen av desember. Alle à 1 ½ timers varighet fra Kl 09.30-11.00.

Hver modul omhandler sentral tematikk innen mva-området, og har viktige læringspunkter innen et utfordrende fagfelt. Du er sikret repetisjon og dermed god innlæring ettersom modulene er tilgjengelig for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter hver enkelt direktesending.

Den første modulen 20. november tar for seg mva-meldingen. Modulen gir oversikt over alle opplysninger som skal med!

Modulen 22. november tar for seg merverdiavgift ved import av varer. Kurset tar for seg hele prosessen fra varene kommer inn i landet, via beregning og rapportering av mva, til avgiften er bokført i regnskapet og rapportert.

24. november går vi i dybden om utfaktureringen skal være med eller uten mva. Det er et stort og komplisert regelverk som ligger til grunn. Denne modulen tar for seg vurderingen i forbindelse med registrering i mva-registeret, samt avgrensningene mellom avgiftspliktig, fritatt og unntatt omsetning.

27. november er dedikert til fradragsmuligheter, slik at du ikke går glipp av fradrag, men heller ikke krever mer enn det man har rett til. Du lærer også om hvilke krav som stilles til dokumentasjon.

Modulen 29. november gjør dypdykk i problematikken relatert til hvordan man beregner mva ved viderefakturering. Skal du anse viderefakturering som utlegg, kostnadsdeling eller omsetning? Denne modulen gir deg svarene.

Den siste modulen 1. desember er dedikert de vanskelige reglene om mva ved utleie av fast eiendom. Selv om du kun fremleier et lite lokale rammes du av de samme reglene. Det er derfor viktig for mange få innsikt.

Direktesendt kurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Product Program

Ny MVA-melding - direktesending 20.11.2023

Innførselsmerverdiavgift - direktesending 22.11.2023

Utgående merverdiavgift – direktesending 24.11.2023

Fradragsrett for inngående merverdiavgift – direktesending 27.11.2023

Merverdiavgift ved viderefakturering – direktesending 29.11.2023

Merverdiavgift ved utleie av fast eiendom – direktesending 01.12.2023

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9 timer skatt/avgift. Revisor: 9 timer skatt.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen