Direktesendt kurs

Merverdiavgift – kursserie à 6 kurs

Kursserien delt inn i 6 frittstående kurs. Hvert kurs omhandler emner som er sentrale innen mva-området, og har læringspunkter innen et utfordrende fagområde. Hvert enkeltkurs sendes direkte og er i tillegg tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter direktesending.

Kursserien delt inn i 6 frittstående kurs. Hvert kurs omhandler emner som er sentrale innen mva-området, og har læringspunkter innen et utfordrende fagområde. Hvert enkeltkurs sendes direkte og er i tillegg tilgjengelig for deltakerne for ubegrenset avspilling i 3 måneder etter direktesending.

Første kurs handler om Skatteetatens nye mva-melding, som gjelder fra 2022, hvor målet er effektivisering, men på veien stiller krav til valg av poster/spesifikasjonslinjer. På det andre kurset settes fokus på innførselsmerverdiavgift, og tar for seg hele prosessen relatert til import av varer. 

Det tredje kurset flytter fokus til utgående merverdiavgift. Et spesielt komplisert regelverk blir forklart. Du lærer blant annet om avgrensningene mellom avgiftspliktig, fritatt og unntatt omsetning. Fradragsrett for inngående moms er tema på det fjerde kurset og type omsetning og dokumentasjon er sentrale læringspunkt.  

Merverdiavgift ved viderefakturering er tema for det femte kurset. Problemstillinger ved viderefakturering av alt fra lønn til fast eiendom blir behandlet. Det siste og sjette kurset er dedikert til de vanskelige reglene om moms ved utleie av fast eiendom.

 

NB: Du kan selvfølgelig velge å kun delta på enkeltkurs, men vi anbefaler at du tar hele serien. Både fordi det er et komplett opplæringsløp, og fordi du får en gunstig "pakkepris".

 

Du får:

Direktesendt kurs

27.10.22 09:30 9 timer Ledige plasser
Bestill kr. 6 790,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Product Program

Ny mva-melding - direktesending 27. oktober 2022

Innførselsmerverdiavgift - direktesending 3. november 2022

Utgående merverdiavgift - direktesending 17. november 2022

Fradragsrett for innegående mva - direktesending 24. november 2022

Mva ved viderefakturering - direktesending 1. desember 2022

Mva ved utleie av fast eiendom - direktesending 5. desember 2022

Hvem passer dette for?

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9t skatt/avgift - Revisor: 9t skatt

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen