Sjekk inn med medarbeiderne før de sjekker ut

I kampen om talentene er det lett for at arbeidsgiver bruker mye energi på å rekruttere nye. Mens ved nedbemanning prioriteres gjerne de som skal slutte. Selvsagt er dette viktig, men i begge tilfeller må arbeidsgivere huske på: Medarbeiderne du allerede har!
Ida Ljungberg, HR- og arbeidsrettsekspert, Simployer Sverige onsdag 12. april 2023
Lesetid: 4 Minutter

Om det er medarbeideren som velger å si opp, er det ikke uvanlig å se en dominoeffekt av oppsigelser. For mange medarbeidere blir oppsigelsen en vekker. De begynner å sette spørsmålstegn ved om de er på riktig sted. Uro eller uvisshet om hvordan det blir framover når noen slutter kan også bidra til at interessen for å finne en ny arbeidsgiver øker.

Du som leder må stoppe opp. Finne ut av hva du må gjøre for å beholde de medarbeiderne som allerede er i virksomheten og for å beholde de nye som skal rekrutteres. Hvordan kan du handle for å få disse medarbeiderne til å ville bli og faktisk velge å bli? Sats på å skape en kultur for å bli!

Sørg for å ha en strategi

Å beholde medarbeidere er en viktig del av det å opprettholde en stabil og produktiv virksomhet. Mange virksomheter har dessuten vanskelig for å finne de ansatte de har behov for. Dette er enda en grunn til at det er viktig å satse på de medarbeiderne du allerede har i virksomheten, og å utvikle dem.

For å beholde gamle og nye medarbeidere er det viktig at du som leder skaper en tydelig og gjennomtenkt strategi for hvordan dere skal skape en kultur for å bli. Dine medarbeidere har behov for å bli sett for hvem de er og hva de bidrar med. Som leder er det derfor viktig å sikre at de får den anerkjennelsen de fortjener. Som leder er det derfor viktig å tenke på at din ledelse skaper en følelse av trygghet, at jobben er morsom og retningen går framover.

One size does not fit all

Hva som gjør at en medarbeider vil være en del av en virksomhet varierer fra person til person. Det finnes ingen ”one size fits all” i denne sammenheng.

Det ledere må merke seg er:

  • Hvilke behov dine medarbeidere har
  • Hva du som leder kan gjøre for å vektlegge behovene
  • Hva som påvirker medarbeidernes motivasjon – den indre drivkraften

Disse har ofte lavere motivasjon og dårligere prestasjoner på sikt:

  • Ansatte med arbeid styrt utenfra av andre
  • De med lite rom for egne initiativ og å kunne påvirke

Disse har høyere indre motivasjon:

  • Ansatte som gis mulighet til autonomi
  • De som merker at kompetansen deres er viktig og tas vare på
  • De som kjenner på tilhørighet og fellesskap

7 tips for å beholde medarbeidere 

Som leder kan du ikke tildele motivasjon, men du kan skape forutsetninger for at dine medarbeidere kjenner på en motivasjon. Nøkkelen til å beholde medarbeidere er at behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet blir sett over tid, i et arbeidsmiljø som tar hensyn til både inviditets, teamets og virksomhetens behov.

1️. Gi oppmerksomhet

Å gi oppmerksomhet til andre er en viktig del av det å skape et positivt miljø der mennesker vil være. Dette kan du gjøre gjennom å gi tilbakemeldinger, anerkjennelse (både økonomisk og på andre vis) for prestasjoner eller rett og slett ved å si takk.


2️. Skap en kultur med tillit

Tillit er basisen for alle positive relasjoner og samarbeid. Gjennom å vise tro på andre kan vi bygge et miljø der mennesker kjenner seg trygge på å være seg selv og tør å si sine meninger. Selvsagt ikke så lett som det høres ut, men det gir resultater å jobbe hver dag med å skape en tillitsbasert kultur.


3️. Skap åpen kommunikasjon

Åpen kommunikasjon er viktig for at mennesker skal kunne gi uttrykk for sine meninger og følelser uten frykt for å bli dømt eller kritisert. Det man da i stedet får er ansatte som tør å dele tanker og ideer.


4️. Gi støtte og tilgang på hjelp

Å gi støtte og tilgang på hjelp er viktig for at de ansatte skal nå sine mål og føle seg motiverte. Det kan innebære å tilby utdanning eller teknisk support, omprioriteringer, mer tid eller bemanning til visse oppgaver, eller enkelt og greit en hjelpende hånd når noen trenger det. Spør dine medarbeidere hvilke forutsetninger de behøver for å kunne gjøre jobben sin på et effektivt og helseforebyggende vis. Lytt og inkludér medarbeiderne for å finne løsninger som passer for både individet, teamet og virksomheten.


5️. Stimulér samarbeid og lagånd

Å vise omtanke og anerkjennelse av en person (ikke bare prestasjon) fremmer samarbeid og lagånd. Det er viktig for at personer skal føle tilhørighet og det å være en del av et fellesskap som skal få til noe sammen.


6️. Tilby fleksibilitet

Alle arbeidsgivere har naturligvis ulike forutsetninger for å tilby fleksibilitet. Men hvis man så langt det er mulig tilbyr fleksibilitet i arbeidet kan det hjelpe medarbeiderne med å opprettholde en bra balanse mellom jobb og fritid. Det kan i neste omgang øke engasjementet og motivasjonen til å forbli i virksomheten.


7️. Ta problemer på alvor

Lytt når dine medarbeidere tar opp problemer eller bekymringer, og vær konstruktiv i dialogen om hvordan de kan løses. Unngå å ”gå i forsvar”, belære eller prate om din oppfatning når medarbeideren forteller som sine opplevelser. En slik reaksjon kan nemlig skape en følelse av å ikke bli tatt på alvor. Hjelp dem å ikke sette seg fast i ting som ikke går an å påvirke. Løft dem når de har vilje til å forandre! At et problem blir tatt opp er et tegn på et ønske om å forandre og forbedre!

Ida Ljungberg

HR- og arbeidsrettsekspert, Simployer Sverige

Jeg vil få kunden til å kjenne seg tryggere i sin yrkesrolle og gjøre det lettere for hen å gjøre "riktige ting riktig"!