Slik ser NAV arbeidsgivere i kortene

A-meldingen gjør at NAV i mye større grad enn tidligere kan avsløre trygdesvindel. I fjor ble 968 personer anmeldt.
onsdag 27. februar 2019
Lesetid: 2 Minutter

De siste tre årene har antallet personer NAV anmelder for trygdesvindel gått ned. Det opplyser NAV i en pressemelding.

I 2018 ble 968 personer anmeldt for trygdesvindel av totalt 166 millioner kroner. I tillegg til at personen som blir funnet skyldig i trygdesvindel må betale pengene tilbake, risikerer han eller hun fengselsstraff.

- Tallene viser en positiv utvikling, og mye skyldes de nye digitale mulighetene. Det er ikke et mål for NAV å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi bedre prioritere større og mer kompliserte saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Vågeng på NAV sine egne nettsider.

A-meldingen gjør det enklere

Nedgangen henger sammen med bedre kontrollmetoder og at NAV avdekker sakene tidligere.

- Siden arbeidsgivere nå rapporterer inn ansattes lønn til Skatteetaten hver måned gjennom a-meldingen, har det blitt langt enklere for NAV å avsløre om en arbeidstaker jobber samtidig som vedkommende mottar en ytelse fra NAV, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Foreldrepenger

De fleste sakene NAV anmelder skyldes at ansatte jobber samtidig som de mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Brostrøm minner om at arbeid kombinert med foreldrepenger også kan gjøre en arbeidstaker til trygdesvindler.

- I situasjoner der det er behov for at en ansatt gjør noe arbeid samtidig som vedkommende er i foreldrepermisjon, er det viktig at medarbeideren først søker om utsettelse (eller gradering) av foreldrepermisjonen på NAV sine nettsider. Dette må gjøres selv om det bare er snakk om en kort periode. Konsekvensene dersom arbeidstakeren glemmer dette kan bli alvorlige, advarer Brostrøm.

Overtid og graderte sykepenger

Også når en ansatt er gradert sykmeldt er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker holder tungen rett i munnen.

- I henhold til lovens bestemmelser om graderte sykepenger så skal sykepengene graderes mot både arbeidstid og inntekt. Dvs. at det ikke er nødvendigvis tilstrekkelig å opplyse om antall timer når man sender søknaden om sykepenger, for å ha alt på det tørre. Videre er det ikke regulert i lovens rundskriv eller forskrifter hvordan dette løses, men bestemmelsen kan ikke forstås på annen måte enn at sykepengene også må reduseres ytterligere når inntektstapet blir mindre, sier Brostrøm.

Det betyr at ansatte som mottar en større sum i overtidskompensasjon skal ha en ny gradering av sykepengene. 

Når den ansatte jobber i eget selskap

Brostrøm minner også om at det nå er enklere for NAV å kontrollere om ansatte som har eierinteresser i selskapet faktisk tar ut lønn. I rundskrivet til folketrygdlovens § 8-3 heter det at arbeids- og inntektsforholdet må være dokumentert på en særlig etterprøvbar og kontrollerbar måte, for at en ansatt i eget aksjeselskap skal ha rett til sykepenger.

- Om eiere ansatt i eget AS ikke tar ut lønn, så bortfaller retten til sykepenger. Siden NAV nå har bedre verktøy gjennom a-meldingen, så vil de enklere kunne gjøre kontroll for å undersøke inntekten, sier Brostrøm.

Advarer mot juks

For enkelte arbeidstakere og arbeidsgivere kan det kanskje være fristende å forsøke å innrapportere inntekt på et senere tidspunkt enn når arbeidet er utført, for å unngå at den blir fanget opp av NAV. Det advarer Brostrøm på det sterkeste mot.

- Å bli tatt for trygdesvindel er svært alvorlig for en arbeidstaker, og det vil også være alvorlig for arbeidsgivere å bidra til dette.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: